Tanalys

Produktionsdata för juni 2024

Veteranpoolen AB producerade ca 124 000 timmar under juni 2024 att jämföras med ca 119 000 timmar juni 2023. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Exit mobile version