Tanalys

Promimic AB (publ) avslutar likviditetsgaranti från Erik Penser Bank rörande handeln i bolagets aktier

Promimic AB (publ) meddelar härmed att styrelsen har beslutat att säga upp likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank. Bakgrunden är att styrelsen konstaterar att likviditeten i aktien är tillräcklig.

Erik Penser Bank kommer att fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till den 17 december 2023.

Mölndal den 18 september 2023

Promimic AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Larsson, CEO      

Mobil: +46 709 77 64 77 

E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 400 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Exit mobile version