Randviken Fastigheter har slutfört omnoteringsprocess och offentliggör bolagsbeskrivning

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken Fastigheter” eller ”Bolaget”) har denna dag erhållit bekräftelse från Nordic SME om att Bolaget efter förvärvet av  samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv AB (”Förvärvet”) samt den ändrade verksamhetsinriktningen, den nya styrelsen och ledningen, och namnbytet till Randviken Fastigheter AB (publ) (den ”Nya Koncernen”), vilka kommunicerats i pressmeddelande den 29 april 2021, uppfyller gällande noteringskrav för Nordic SME och offentliggör idag den bolagsbeskrivning som tagits fram med anledning av Förvärvet och den Nya Koncernen (”Bolagsbeskrivningen”). Nordic Growth Market har meddelat att aktierna i Randviken Fastigheter därför kommer att återföras till ordinarie notering.

Bolagsbeskrivningen bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets webbplats www.randviken.se/bolagsbeskrivning.

Information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 12:00 CEST.

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
[email protected]

 

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter. Genom dotterbolaget Raybased Proptech erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *