Ratosägda Speed Group förvärvar Dream Logistics 4PL-verksamhet

| 17 december, 2021 | 0 kommentarer

Logistisk- och bemanningsföretaget Speed Group, som ägs till 70% av Ratos AB, har skrivit avtal med Dream Logistics om att förvärva aktierna i dotterbolaget som erbjuder tjänster inom transport management, så kallad ”fourth-party logistics” (4PL).

Bolaget har sin bas i Mölndal och förväntas omsätta 100 MSEK år 2022 med ca 3% EBITA-marginal, vilket är i linje med övriga aktörer verksamma inom 4PL. Avtalet Speed Group tecknar innebär förvärv av 80% av aktierna, och resterande 20% av aktierna kommer fortsatt att ägas av bolagets VD Fredrik Krysén.

 

”Det här förvärvet är strategiskt viktigt för Speed Group då det möjliggör en breddning av det befintliga erbjudandet med tjänster inom transport management. Det stärker bolagets position på både kort- och lång sikt. Som ägare är vi nöjda med Speed Groups positiva utveckling som kommer i kölvattnet av en ständigt ökande efterfrågan på bolagets tjänster”, säger Christian Johansson Gebauer, ordförande i Speed Group samt President Business Area Construction and Services, Ratos.

 

”4PL-verksamheten inom Dream Logistics, med VD Fredrik Krysén i spetsen, kompletterar Speed Groups tjänsteutbud perfekt. Bolagets kompetens inom logistikkonsulting, transportupphandling och implementering av service- och kostnadseffektiva transportlösningar gör att vi nu kan möta våra kunder med ett ännu större helhetstänk kring hållbara, effektiva och kompletta logistiklösningar”, säger Mats Johnson, CEO på Speed Group.

 

 

För ytterligare information
Christian Johansson Gebauer
Ordförande i Speed Group samt President Business Area Construction and Services, Ratos
+46 8 700 17 00
 

Mats Johnson
VD, Speed Group
+46 73 367 75 45

 

 

Om Speed Group
Speed Group är en företagsgrupp, med basen i Borås, som erbjuder innovativa och hållbara lösningar på komplexa logistik- och personalutmaningar. Bolaget är en av Nordens ledande tredjepartslogistiker (3PL-aktörer) med effektiva automationslösningar och närmare 200 000 kvm lageryta i Borås, Göteborg och Stockholm. För rullande 12 månader per 30 september omsatte Speed Group 945 MSEK med en EBITA-marginal om 11%.

 

Om Ratos
Ratos bolagsgrupp består av 13 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 36 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.