Realheart förbereder listbyte till Nasdaq First North Growth Market

| 31 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) offentliggör idag avsikten att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market under våren 2022. Processen kommer att initieras under hösten 2021.

Realheart, som utvecklar världens första totala artificiella hjärta (TAH) som efterliknar ett riktigt hjärta, har varit listat på Spotlight Stock Market sedan 2014. Under tiden har bolaget färdigutvecklat den principiella konstruktionen och nu pågår modifieringar av den senaste koncept­versionen som sedan ska testas och verifieras innan studier på människa genomförs.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Realheart och inverka positivt utifrån såväl ett kund- som partnerperspektiv. Listbytet ses som ett naturligt steg i bolagets utveckling och bedöms vara värdeskapande för bolagets aktieägare. 

– Efterfrågan på totala artificiella hjärtan är stort, men den produkt som hittills varit tillgänglig har stora brister och används knappt. I de tester som gjorts finns hittills inget som tyder på att Realheart TAH inte skulle vara avsevärt bättre. Vårt hjärta har därför potential öppna en enorm marknad och när bolaget närmar sig kommersialisering kommer vi att gynnas av att ha en globalt välkänd aktör som noteringsplats, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

– Nasdaq är ju ett globalt och välkänt varumärke. En listning vid Nasdaq First North Growth Market innebär en kvalitetsstämpel som förbättrar våra förutsättningar att bygga vidare på det stora intresset för bolaget som redan finns, såväl hos institutionella ägare som inom retail och hos andra aktörer på marknaden – inte minst internationellt, säger Göran Hellers, styrelseordförande i Realheart.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21 

E-post: [email protected]

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *