Rizzo Group AB påkallar den andra investeringstranchen i enlighet med tilläggsavtalet med Global Corporate Finance

| 24 januari, 2022 | 0 kommentarer

STOCKHOLM (24 januari 2022) – Styrelsen i Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har i dag påkallat den andra investeringstranchen i enlighet med det tidigare kommunicerade tilläggsavtalet mellan Bolaget och Global Corporate Finance Inc. (”GCF”).

Den andra investeringstranchen ska enligt tilläggsavtalet motsvara 4 000 000 aktier av serie B och genomföras genom en riktad nyemission till GCF. Priset för aktierna ska enligt det ursprungliga och tidigare kommunicerade investerings- och aktieteckningsavtalet mellan parterna beräknas till 91 procent av det lägsta beräknade volymviktade genomsnittspriset på Nasdaq Stockholm under en period om tre handelsdagar räknat från och med dagen efter påkallandet av en investeringstranche. Den andra investeringstranchen omfattar även den avgift som Rizzo Group är skyldig att betala under investeringsavtalet till GCF vilken för den andra investeringstranchen motsvarar en tredjedel av fyra procent av GCF:s totala investeringsåtagande om 6 000 000 USD.  

Som en följd av påkallandet av investeringstranchen avser Bolaget, genom styrelsens emissionsbemyndigande, att omkring den 14 januari 2022 genomföra en riktad nyemission om 4 000 000 aktier av serie B till GCF. Avgiften till GCF som beskrivs ovan avses att betalas genom kvittning inom ramen för emissionen och den totala avgiften enligt avtalet kommer således att ha reglerats till fullo efter genomförande av emissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 januari 2022 kl. 21.15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 92 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.