Connect with us

Marknadsnyheter

Så blev 2021 på Øresundsbron

Published

on

Brotrafiken var på väg att återhämta sig till nivåerna från 2019, men föll snabbt tillbaka när restriktioner kom tillbaka i båda riktningarna.

Här blickar Øresundsbro Konsortiet tillbaka på trafikutvecklingen och höjdpunkter under 2021 – allt från godstrafikens rekord till att 2.560 av 13.400 meter stålkonstruktion målats om. 

– Öresundsregionens potential och allt som förbinder oss fick ett positivt uppsving under 2021. Debattartiklar och ministermöte bidrog till att sätta Öresundsfrågorna på agendan. Gång på gång påmindes vi om betydelsen av att bygga fler broar mellan länderna. Nu fortsätter vi att jobba för att återupprätta tilliten till att bron alltid är öppen och påminna om potentialen med en integrerad region, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Året startade och slutade med en period av skärpta inreseregler i båda riktningarna, vilket kraftigt har påverkat våra omkring 400.000 kunder. Vid årets första kvartal minskade resandet över bron med omkring 55 procent jämfört med året före. Vägtrafiken låg cirka 30 procent lägre i början av juli jämfört med samma tidpunkt 2019, men i slutet av september var nedgången cirka 14 procent. Och återhämtningen fortsatte tills inresereglerna i slutet av december skärptes på nytt i båda riktningarna, vilket fick trafiken att minska med cirka 35 procent jämfört med 2019. Trots detta har Øresundsbron fått cirka 25.000 nya kunder netto under året.

– Resandet över bron tog än mer fart då vi lanserade vår hittills mest förmånliga kampanj om att erbjuda en tur på köpet upp till tre gånger under hösten. Vi var nästan tillbaka på 90 procent av tidigare trafiknivåer i november, men så återinfördes restriktioner och vi blev återigen påminda om hur hårt gränskontroller slår mot integrationen och resandet över sundet, säger Linus Eriksson. 

Pendlingen och företagstrafiken har visat på nya körvanor. Fler personer har arbetat hemifrån, vilket påverkar såväl turer till arbetsplatsen som till möten. Att resandet till och från Kastrup fortsatt är långt från tidigare nivåer får också tydlig påverkan. 

Godstrafiken slog flera rekord. Varje månad sedan februari var lastbilstrafiken över bron rekordstor. Aldrig tidigare har godstrafiken under en enskild månad överstigit 50.000 passager – ett rekord som slogs i mars, juni och november. 

Fakta: Några höjdpunkter under 2021   

En mer hållbar bro: Øresundsbro Konsortiet har fortsatt arbetet med att skapa en hållbar förbindelse. Vi vill lämna ifrån oss en bro till nästa generation som är i samma eller bättre skick. Här är några av förra årets insatser för att lyckas med det: 

  • Nya lysrör: Från 70.000 till 100.000 timmars brinntid blev till verklighet när drygt 4.500 lysrör byttes till LED-rör i Øresundsbrons tunnel. Tunnelbelysningens energiförbrukning beräknas minska med omkring 50 procent jämfört med de gamla lysrören. Läs mer
  • Fler solcellspaneler: Øresundsbrons solcellsanläggning på 1500 m2 byggdes ut med ytterligare 1500m2 solcellspaneler. Varje år väntas solcellanläggningen leverera cirka 500.000 kWh, vilket motsvarar cirka 10 procent av den el som behövs för att driva förbindelsen. Läs mer
  • Biologisk mångfald: Träd och buskar har för första gången röjts varsamt på delar av förbindelsens konstgjorda ö Peberholm. Konsortiets fokus är att säkra en stark biologisk mångfald och samtidigt låta det mesta av ön fortsätta utvecklas helt naturligt. Läs mer

Framtidens signalsystem: Øresundsbrons järnväg har anpassats för framtidens signalsystem ERTMS – en europeisk standard som med ett gemensamt system förenklar tågtrafik mellan länder. Läs mer

Ommålning av bron: Nu har 2.560 av 13.400 meter stålkonstruktion målats om med vattenbaserad färg sedan den första målningsplattformen togs i bruk i april 2020. Om samma takt fortsätter blir målningsprojektet färdigt minst ett år före planerade 2032. Under 2021 togs ytterligare två målningsplattformar i bruk.  

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla press@oresundsbron.com.

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 22.09.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 22.09.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 22.09.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

42 611

10,35

440 836,36

CEUX

103 710

10,38

1 075 995,64

XSTO

42 089

10,38

436 836,18

XCSE

9 758

10,35

101 013,69

Summa

198 168

10,37

2 054 681,87

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,8532 och DKK till EUR 7,4570
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 2 292 844 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

S2Medical AB (publ) återtar överklagan och inlämnar ny rekonstruktionsansökan

Published

on

By

S2Medical AB (publ) meddelar idag att Bolaget har återtagit sin överklagan av Göta hovrätts beslut till Högsta domstolen beträffande Bolagets rekonstruktionsansökan. Anledningen är den förväntade långa handläggningstiden kopplat till Högsta domstolens höga arbetsbelastning. Av strategiska skäl har Bolaget i stället valt att inlämna en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Linköpings Tingsrätt för att snabbare kunna adressera företagets nuvarande utmaningar.

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-22 20:49 CET.

Kontaktuppgifter
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser
Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se 
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084

Continue Reading

Marknadsnyheter

Moody’s ändrar Intrums kreditbetyg

Published

on

By

Moody’s Investors Service (”Moody’s”) har idag meddelat att de nedgraderar Intrum ABs kreditbetyg (corporate family rating) från Ba3 till B1, med stabila utsikter.

Att minska skuldsättningen och riskerna i balansräkningen är Intrums främsta prioritet, vilket betonades på kapitalmarknadsdagen tidigare i september.

Intrums diskretionära kassagenerering är fortsatt stark och alla lån med förfall fram till slutet av 2025 täcks av organisk kassaflödesgenerering samt intäkter från marknader där verksamheten avyttras samt portföljförsäljningar som för närvarande undersöks.

”Vi har en välbalanserad och väl diversifierad verksamhet, som kompletteras av en självlikviderande investeringsportfölj. Tillsammans genererar investeringsportföljerna och serviceverksamheten betydande kassaflöden under många år framöver. Vår kommunicerade strategi att minska riskerna och skulden på vår balansräkning, stöttas av en växande serviceverksamhet och plan för att utvinna värde från investeringsverksamheten med hjälp av en stark kassaflödesgenerering. Sammantaget gör det mig trygg med vår likviditetssituation och övergripande finansiella ställning. Vi har lagt upp en detaljerad plan med tydliga målsättningar som vi nu genomför steg för steg, vilket skapar en god plattform för framgång. Vi kommer att fortsätta att arbeta med Moody’s, liksom med alla andra intressenter, för att säkerställa att de förstår de positiva egenskaperna i verksamheten och de framsteg som görs för att minska risker och skuldsättning”, säger Michael Ladurner, CFO, Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Head of CFO Office & Investor Relations Director
+46 70 744 69 82

ir@intrum.com

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 19.30.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2022 hade bolaget intäkter på 19,5 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.