Så surfade, streamade och pratade vi 2021

| 20 december, 2021 | 0 kommentarer

Telefonsamtalen har fått ett uppsving i Sverige under pandemin och trenden håller i sig. Vi pratar både oftare och längre. Och vi streamar rekordmycket underhållning. Det är några av insikterna från Telenors rapport ”Våra digitala trender 2021”, som bygger på en sammanställning av data från över en miljon svenska mobil- och tv-kunder under 2021.

– Vi både pratar, surfar och streamar allt mer. Sannolikt kommer våra behov i kombination med det pågående teknikskiftet att innebära snabb utveckling av nya tjänster. Bland många yngre, som är födda in i en digital tid, kommer det naturligt men vi behöver fånga upp behoven hos andra grupper så att den nya tekniken kommer till nytta för alla delar av samhället, säger Sara Kebert, nätexpert på Telenor.

Längst samtal i norra Sverige och kortast i Stockholm

Längst samtalstider hade vi under året i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten och kortast samtal hade vi i Stockholm. Bland de regioner där samtalstiden ökat mest hamnar Jämtland, Blekinge och Värmland i topp. Den totala samtalstiden var längst i Västernorrland, Gävleborg och Örebro och kortast på Gotland, i Västmanland och i Södermanland.

Lngst samtalstider  Hr kar det mest

– Under året reste vi mer inrikes än 2020 och det ser vi har påverkat statistiken över var vi befunnit oss. Det blev extra tydligt när vi tittade specifikt på sommarmånaderna. Ökningen är dock generell och jag hoppas att den ökade samtalstiden är ett tecken på att vi tar oss mer tid att höra av oss till varandra, säger Andres Suazo, chef för konsumentprodukter på Telenor.

Surfandet ökar i alla åldersgrupper men mest surfar vi i Lycksele

Mobilsurfandet fortsätter att öka. Under 2021 var den genomsnittliga ökningen 8,2 procent för landet som helhet och det ökade i alla åldersgrupper. De som är 70 år och äldre fortsatte att öka sitt surfande under året (4,1 procent), men i en lägre takt än genomsnittet.

Den kommun där vi surfade mest under året var Lycksele, följt av Vindeln och Kiruna. Jämtland, Örebro och Kalmar var de regioner som sammantaget hade mest mobilsurf medan Gotland, Västerbotten och Norrbotten hade minst surfande.

Regionerna som surfar mest  Kommunerna som surfar mest 

Vi streamar rekordmycket

Vi använder streamingtjänster i allt högre grad och enligt Internetstiftelsens studie ”Svenskarna och internet” har den digitala tv-konsumtionen nu gått om den linjära. Hushållen i Västernorrland streamar mest, 5,83 timmar per dygn, följt av Västmanland och Örebro län. Västerbotten, Gotland och Jämtland streamar minst. På kommunnivå hamnar hushållen i Norrköpings kommun i topp med 5,62 timmar per dag tätt följda av Örebro och Västerås.

– Det finns troligen flera skäl till att streamingen ökar. Utbudet har ökat och många hushåll lägger både till fler tjänster och fler enheter för att se på olika saker inom familjen. För vår del har Telenor Stream blivit allt bättre och vi har ett streamingpaket utan krav på att användaren har en digitalbox, säger Hanna Idstam, TV- och mediechef på Telenor.

Regionerna som streamar mest  Kommunerna som streamar mest

Datan i rapporten är baserad på aggregerad och anonymiserad data bland över en miljon Telenorkunder i Sverige. Streamingdatan är baserad på användandet av Telenor Stream och de tjänster som finns där. I studien har vi jämfört statistik från perioden 1 januari till 25 oktober 2020, med perioden 1 januari till 25 oktober 2021. Den lokala datan baseras på hur aktiviteten sett ut geografiskt, och åldersjämförelserna baseras på abonnemangstecknarens ålder.

Rapporten ”Våra digitala trender 2021” med spaningar, listor och statistik för många kommuner och regioner finns bifogad.

  Sara kebert ntexpert Telenor  Hanna Idstam TV och mediechef Telenor

  Andres Suazo chef konsumentprodukter p Telenor

Sara Kebert, Hanna Idstam och Andres Suazo, Telenor Sverige

Presskontakt

Boel Bengtsson
08-410 100 40
[email protected]

Om Telenor

Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda.

Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Läs mer på www.telenor.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.