SBB offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler

| 31 juli, 2021 | 0 kommentarer

Stockholm, 31 juli 2021 – Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggör att ytterligare konvertibelinnehavare har utnyttjat sin frivilliga konverteringsrätt avseende efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023. Konverteringen skedde på villkor som i huvudsak överensstämde med villkoren från inbjudan till samtliga konvertibelinnehavarna som offentliggjordes av SBB den 21 juni 2021.

Efter konverteringen har 2 742 000 000 kronor i sammanlagt nominellt belopp konverterats, innebärande att konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 8 000 000 kronor är utestående. SBB kan komma att acceptera bilaterala frivilliga förtida konverteringar av återstående konvertibler på villkor som är i huvudsak liknande tidigare villkor.

Genom konverteringen ökar antalet aktier i SBB med 2 354 230 B-aktier till sammanlagt 1 614 441 986 aktier, varav 209 977 491 är stamaktier av serie A, 1 210 598 590 är stamaktier av serie B och 193 865 905 är stamaktier av serie D.

Stockholm, 31 juli 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2021 kl.12:55 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *