Tanalys

Scandinavian ChemoTech ger en lägesrapport och önskar alla en trevlig midsommar och semester

Det har varit full fart för både Human och Animal Care under årets första 6 månader som fyllts av både kliniska framsteg och etablering av nya samarbetspartners för de båda affärsområdena.

Vi har snart avverkat halva 2022 som har fyllts av några av Bolagets största framgångar.

Under slutat av 2021 skiftade Bolaget fokus till marknads- och försäljningsåtgärder inom Animal Care. Även om det inte ännu resulterat några stora försäljningsframsteg är vi helt övertygade om att detta var ett klokt beslut som kommer gynna Bolagets kassaflöde inom kort.

 

Antal aktiva kundrelationer ökar i Europa och USA

Vår ansträngning i såväl Skandinavien, Europa och USA har succesivt ökat antalet aktiva kundrelationer där behandlingar redan idag utförs eller där introduktionsbehandlingar planeras starta inom kort. Vi har fram till idag koncentrerat våra insatser på de större aktörerna där vi ser stora skalfördelar och genom större upphandlingar där vi kan offerera kostnadseffektiva lösningar till klinikerna.

 

Vår affärsmodell erbjuder idag fler finansiella lösningar för ökad flexibilitet

Genom lyhördhet från flera pågående förhandlingar inom Bolagets två affärsområden har vår affärsmodell idag skapat stor flexibilitet för de sjukhus och kliniker som vill få tillgång till vår TSE-teknologi.

 

Vi kan idag offerera:

 

Viktiga kliniska framsteg och samarbeten för fortsatta kliniska studier

Att Sveriges och Indiens stora utbytesprogram ” India-Sweden Healthcare Innovation Centre” valt att inkludera ChemoTech som en teknikpartner är mycket stort för såväl ChemoTech som för flera hundra tusen cancersjuka där inte de traditionella behandlingarna fungerat. AIIMS sjukhuset planerar att starta en studie i syfte att ta fram ett behandlingsprotokoll för TSE inom det federala sjukvårdssystemet i Indien. Vid ett framgångsrikt utfall i en studie vid AIIMS skapar vi förutsättningar för att nå alla statliga sjukhus som bedriver cancervård med IQwave™. Eftersom TSE är en unik teknologi som enbart ChemoTech kan erbjuda kommer sjukhusen, enligt rådande regelverk, ej behöva genomföra offentlig upphandling, något som gör att vi kan reducera konkurrensbilden på ett mycket positivt sätt.

 

Animal Care (Vetiqure AB)

Animal Care-verksamheten har nått flera mindre framsteg inom det kliniska området genom framgångsrika behandlingar på både hundar och hästar, något som har skapat många ringar på vattnet genom direkta offertförfaranden på flertalet klinker i såväl Sverige som i Europa och USA. Intressen har också visat sig komma från flera länder i Asien och Australien. Det kommer dock vara viktigt att vi inte agerar splittrat över fler regioner i dagsläget – innan vi skapat betydande kassaflöden för att säkra verksamhetens framtida expansion.

 

Även om vi inte kan säkerställa framgång i alla våra pågående förhandlingar har vi än så länge inte stött på tveksamheter som tyder på att veterinärerna skulle ändra sitt intresse för TSE.

 

Vi går nu men snabba steg mot semestertider vilket självklart påverkar aktiviteterna hos våra kunder och samarbetspartners. Vi som Bolag strävar därför att försöka att nytta den passiva tiden att låta vår personal ladda om och får lite riktig ledighet, något som är extra viktigt när ett Bolag har så högt tempo och relativt kompakt organisation. Vi kommer låta vissa delar av den svenska organisationen vara lediga under slutet av den så kallade industrisemestern även om den Internationella delen i USA Mellanöstern och Asien kommer säkerställa att våra projekt fortlöper med samma takt som tidigare.

 

Vi önskar alla en härlig midsommar och trevliga semestertider.

 

För mer information vänligen kontakta: Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Erik Penser Bank, Tel: +46 8 463 80 00E-mail: certifiedadviser@penser.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation (TSE™), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.
 

Exit mobile version