SENS offentliggör slutligt utfall i avseende på förvärvet av Pumped Hydro Storage

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Genom apportemissionen PHS kommer att bli ett eget affärsben inom SENS och fortsätta utveckla sin vattenkraftslösning för energilagring i gruvor och bergrum. Genom förvärvet stärks därmed SENS med ytterligare en teknologi för energilagring och kan i större utsträckning erbjuda sina kunder skräddarsydda lösningar för just deras energiförsörjningsystem.

Den 25 maj 2021 offentliggjorde Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) att SENS erbjudande till aktieägarna i Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) accepterats av aktieägare representerandes 99,35 procent av aktierna i PHS, innebärande att det sista villkoret för transaktionen var uppfyllt och att förvärvet kommer slutföras. I syfte att ge de aktieägare i PHS som inte accepterat erbjudandet ytterligare en möjlighet att acceptera erbjudandet beslutade styrelsen att förlänga acceptfristen till och med den 7 juni 2021.

Under den förlängda acceptfristen har samtliga kvarvarande aktieägare i PHS accepterat erbjudandet, innebärande att SENS kommer förvärva samtliga 106 920 aktier i PHS. Erbjudandet innebar att aktieägarna i PHS för en (1) aktie i PHS, oavsett aktieslag, erbjuds 901 nyemitterade aktier i SENS, innebärande att aktieägarna i PHS kommer erhålla totalt 96 334 920 aktier i SENS. Därutöver kommer 47 108 434 nya aktier att emitteras i den kvittningsemission som också beslutades på extra bolagsstämman den 10 maj.

För mer information, vänligen kontakta;

Anna Weiner Jiffer, IR-ansvarig, [email protected]: 0706-81 61 50

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, [email protected], tel: 070-723 66 25

SENS Holding AB Web: www.sens.se

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i olika lösningar av energilagring i borrhålslager, vattenkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS energilösningar är en del av ett robust energiförsörjningssytem. 

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *