Tanalys

Skandia sänker avgiften för nära 600 000 kunder

Närmare 600 000 av Skandias kunder kommer från den 1 juni att få sänkta kapitalavgifter för sitt sparande i Skandia Liv (traditionell förvaltning). Exakt hur stor sänkningen blir beror på kundens ursprungliga kapitalavgift samt försäkringstid.  

Nivån på sänkningen av den årliga kapitalavgiften varierar mellan 0,05 och 0,5 procentenheter. Sammantaget är det ungefär 270 miljarder kronor i försäkringskapital som kommer att få sänkta avgifter. 

– Skandia är ett kundägt bolag vilket innebär att all vinst och överskott ska fördelas tillbaka till kunderna. Vi stämmer regelbundet av att avgiftsnivån är rimlig i förhållande till de kostnaderna vi har för att administrera försäkringarna. Bland annat tack vare stark avkastning har vi nu glädjande nog utrymme att sänka kapitalavgiften för kunder som haft sin försäkring hos oss under lång tid. Det säger Frans Lindelöw, VD och koncernchef på Skandia. 

Motsvarande avgiftssänkningar har gjorts tidigare; senast 2021 för tjänstepensionssparare, 2017 för digitalt tecknade försäkringar och dessförinnan 2011 för i huvudsak privatsparare.  

– Skandia har levererat god avkastning under lång tid och i kombination med sänkta avgifter innebär det ännu mer pension och ekonomisk trygghet för våra kunder, avslutar Frans Lindelöw. 

Avgiftssänkningen berör kunder som har kapital bildat av premier inbetalda till Skandia Liv till och med den 5 juni 2015, inom Skandias tjänstepensionsprogram samt offentlig affär. Sänkningen omfattar även de som har kapital bildat av premier inbetalda till Skandia Liv till och med 9 mars 2012 inom privat- och företagsägd försäkring som; Skandia Framtid, Allt i Ett, Förmånstagarförsäkring samt Allemanspension.  

För ytterligare information:
Jonatan Ohlin, pressansvarig, 073-032 74 43, jonatan.ohlin@skandia.se 

Pressrum inklusive foton finns på skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 840 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,9 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Exit mobile version