Tanalys

Slottsviken tillträder fastighet och avtalar om refinansiering

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har tillträtt fastighet i Partille och refinansierat befintliga banklån 

Den 3 april 2024 offentliggjorde Slottsviken förvärv av industrifastigheten Partille Mellby 4:76. Tillträde har skett.

I samband med upptagandet av ny bankfinansiering för förvärvet har även befintliga krediter refinansierats. Av bolagets nya krediter har knappt hälften räntesäkring på två år. Refinansieringen resulterar i en sänkning av bolagets genomsnittliga räntenivå. 

I samband med refinansieringen har bolaget låtit göra värderingar av befintliga fastigheter vilket utvisar ett fastighetsvärde om 58 mkr, en ökning om 4,5 mkr. Tillsammans med förvärvet har nu Slottsviken en fastighetsportfölj om 107 mkr med ett hyresvärde om 13 mkr och räntebärande skulder om 50 mkr.

”Tack vare starka kassaflöden och goda relationer med långivare har Slottsviken refinansierat på attraktiva villkor”, säger Slottsvikens VD Jakob Österberg i en kommentar.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 juni 2024.
 

Exit mobile version