Tanalys

SolidX utses som leverantör av IT-konsulter i sin första vunna offentliga upphandling

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget tecknat ett ramavtal med ett statligt bolag. Ramavtalet avser två anbudsområden i en offentlig upphandling av IT-konsulttjänster som gäller i två år med option för ytterligare två år. SolidX kommer att ha möjlighet att leverera konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett maximalt ordervärde om cirka 50 miljoner kronor för SolidX och en möjlig volym upp till 40 000 konsulttimmar.

SolidX meddelar idag att Bolaget har för första gången tilldelats två anbudsområden i samband med en offentlig upphandling gällande IT-konsulttjänster hos en statlig aktör. Ramavtalet ger SolidX förtroende att leverera IT- konsulter inom delområdena ”Apputveckling” och ”Digital Produktdesign, UX/UI/ Tjänstedesign”.

Avtalet omfattar en inledande period om två år med möjlighet till förlängning med två år till. Sammanlagt har 40 IT-leverantörer konkurrerat om fem olika anbudsområden varpå SolidX tilldelats de två som Bolaget ansökte om. Den vunna upphandlingen inom de två delområdena har ett sammanlagt maximalt ordervärde för SolidX om cirka 50 miljoner kronor och en möjlig volym om 40 000 konsulttimmar som kommer fördelas mellan leverantörerna.

”Vi är oerhört glada att kunna meddela att SolidX har tilldelats två anbudsområden i en konkurrensutsatt offentlig upphandling av IT-konsulttjänster med ett svenskt statligt bolag. Detta är ett bevis på vår styrka och expertis inom apputveckling och digital produktdesign, UX/UI/Service Design. Vi har tillsammans med 40 andra IT-leverantörer, inklusive några av de mest välkända konsultföretagen i branschen tilldelats kontrakt/valts som ramavtalsleverantör. Detta ramavtal bekräftar vår kapacitet och visar vår förmåga att leverera IT-konsulter av högsta kvalitet,” säger Filip Alexanderson, koncern-VD på SolidX.

Framgent kommer SolidX engagera sig alltmer i liknande upphandlingar för att tillgodose det ökade behovet av IT-tjänster som finns på marknaden, inte minst i samband med offentliga upphandlingar.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, Koncern-VD Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27 E-post: filip.a@solidx.se

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Exit mobile version