Standard & Poor’s placerar Willhem på kreditbevakning negativ

| 4 juni, 2021 | 0 kommentarer

Den 1 juni 2021 uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för ”Public & Social Housing Providers”. S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Willhems kreditrating sedan 2014. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Willhem inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.

S&P kommer framgent att utvärdera Willhem under sina kriterier för traditionella fastighetsbolag (”Key Credit Factors For The Real Estate Industry”). Vidare kommer S&P också att göra en bedömning avseende sannolikheten att Willhem skulle få extraordinärt stöd från Första AP-fonden i enlighet med sina kriterier ”Group Rating Methodology”.

Det innebär att Willhem har placerats på kreditbevakning negativ där S&P inom 90 dagar ska återkomma med sin bedömning av Willhems rating enligt de nya utvärderingskriterierna.

I februari 2021 bekräftade S&P Willhems rating om A- med stabila utsikter. Willhem kommer nu att utvärderas enligt S&P:s kriterier för traditionella fastighetsbolag. Sedan februari 2021 har inget skett som påverkar Willhems riskprofil negativt.

 

Kontakt:

Mikael Granath                                                 
Vd, Willhem                                                       

E-post: [email protected]             
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem

E-post: [email protected]                                          
Tfn: 0705 68 31 83

 

Denna information är sådan information som Willhem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 juni 2021 kl. 11:00 CEST.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *