Tanalys

Storskogen gör sin första investering i Singapore

Storskogen har tagit ett första steg i Singapore genom att investera i det digitala mediaföretaget XodBox Pte Ltd (“Xodbox”). Bolaget levererar högkvalitativa mediekampanjer till olika organisationer och bolag i Singapore och kommer tillhöra Storskogens vertikal Digitala tjänster som hade en omsättning uppgående till cirka 380 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Xodbox grundades år 2004 och är idag en etablerad leverantör av digital marknadsföring och grafisk design. Med sin professionella projektledningskapacitet utmärker sig Xodbox som en leverantör av högkvalitativa mediekampanjer till olika organisationer och bolag i Singapore. Xodbox har etablerat en stark kundbas och goda meriter tack vare sin djupa förståelse för den lokala marknaden. Danial Lee, grundare och vd, kommer att fortsätta i sin roll efter transaktionen.

”Mitt team är mycket glada över att få möjligheten att samarbeta med andra digitala medieföretag inom Storskogenkoncernen. Denna exponering mot andra aktörer, marknader och kunder kommer att göra det möjligt för oss att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt teams kapacitet”, säger Danial Lee, grundare och vd för Xodbox.

Xodbox kommer att ingå i Storskogens vertikal Digitala tjänster, inom affärsområdet Tjänster. Digitala tjänster kännetecknas av kontracykliska egenskaper och stabila marginaler och var en av de snabbast växande vertikalerna i Storskogen under 2021.

Xodbox är Storskogens första investering i Asien efter etableringen i Singapore, som leds av Shuo-yen Choo. 

”Vi är mycket glada över att välkomna Xodbox till Storskogen. Bolaget har etablerat en stark position och närvaro i Singapores digitala media- och marknadsföringssegment. Jag är övertygad om att Xodbox under Danials fortsatta ledning och med Storskogens stöd kommer uppnå fortsatt stark tillväxt framöver”, säger Shuo-yen Choo, vd Storskogen Singapore.

Storskogens vd Daniel Kaplan ser investeringen i Xodbox och etableringen av Storskogen i Singapore som en milstolpe.

”Efter att ha utvecklat och förbättrat Storskogenmodellen under ett decennium kom vi fram till slutsatsen att vilja möta efterfrågan på långsiktigt ägande av små och medelstora företag i fler regioner i världen. I vår strategiska utvärdering av våra internationella expansionsplaner identifierades Singapore som ett av de högst rankade länderna baserat på exempelvis bnp per capita, politisk stabilitet och andra faktorer. Jag ser fram emot att stötta det mycket kvalificerade team vi har på plats i Singapore i deras fortsatta resa”, säger Daniel Kaplan, medgrundare och vd för Storskogen Group.

Förvärvet förväntas genomföras under det tredje kvartalet 2022.

För mer information om Storskogen Singapore:
Vd-intervju med Daniel Kaplan, vd Storskogen Group, och Choo Shuo-yen, vd Storskogen Singapore; https://www.storskogen.com/en/media/video-archive/interview-with-choo-shuo-yen/  

För mer information, vänligen kontakta:
Daniel Kaplan, vd Storskogen
daniel.kaplan@storskogen.com 

Shuo-yen Choo, vd Storskogen Singapore
shuoyen.choo@storskogen.com
    
Michael Metzler, Pressansvarig
+46 73-305 59 55
michael.metzler@storskogen.com    

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor (som om vi hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Exit mobile version