Connect with us

Marknadsnyheter

Streamify offentliggör delårsrapport q3 2022

Published

on

Streamify AB (”Streamify” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.streamify.io). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Rekordstarkt avslut på kvartalet vad gäller kundtillströmningen och glädjande nog har båda affärsområdena vuxit kraftigt under året med 111%, Johan Klitkou vd Streamify AB

2022-07-01 -> 2022-09-30, tredje kvartalet
• Nettoomsättning uppgick till 322 KSEK (536 KSEK).
• Nettomsättningstillväxt -40% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 944 KSEK (-2 711 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,49 SEK).
• MRR* 120 KSEK, YRR 1 440 KSEK**

2022-01-01 -> 2022-09-30, första 9 månaderna
• Nettoomsättning uppgick till 1 746 KSEK (829 KSEK).
• Nettoomsättningstillväxt 111% YoY
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 159 KSEK (-6 062 KSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -1,15 SEK (-1,09 SEK).
• MRR* 120 KSEK, ARR 1 440 KSEK**

Definitioner:
*MRR (eng. Monthly Recurring Revenue) definieras som månatliga återkommande intäkter genererade från aktiva kundabonnemang per den sista i månaden, engångsintäkter exkluderade.
**ARR (eng. Annual Recurring Revenue) definieras som MRR * 12.
Med “Streamify” eller ”Bolaget” avses Streamify AB med organisationsnummer 559127–1399. Antal aktier i Streamify per den 30 september 2022 uppgår till 7 933 890 aktier (5 578 070).

Väsentliga händelser
• Den 16 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har tecknat ett avtal med stockholmsbaserade Awelin som hjälper e-handlare att skapa lönsam tillväxt genom optimerad marknadsföring. Partnerskapet med Streamify innebär ett komplement till deras erbjudande och Live Shopping är ett format som de tror har en positiv påverkan för e-handlares lönsamma tillväxt.
• Den 24 augusti meddelade Streamify att bolaget har tecknat ett avtal med CC Shoes med mål att ta nya geografiska kliv med Live Shopping från Streamify.
• Den 30 augusti 2022 meddelade Streamify att Bolaget har förlängt samarbetet med Entire Stories ytterligare ett år efter ett framgångsrikt pilotprojekt med Live Shopping.
• Den 8 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett tolvmånadersavtal med Blankens, som vill förstärka närvaron för sina digitala kunder och inspirera fler till rätt köp med live shopping.
• Den 12 september 2022 beslutade Streamifys styrelse om en företrädesemission av 3 966 945
units bestående av två (2) aktier, och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och
en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”), tillsammans units
(”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,75 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 5 950 417 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 11 504 140 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 7 537 195 SEK.
• Den 21 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med Nordic Superfood som säljer hälso- och skönhetsprodukter. Med Live Shopping från Streamify vill de erbjuda besökare på egen sajt en utbildande kanal för kunskapsdelning och relationsbyggande kommunikation.
• Den 28 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie som är listad på Spotlight Stock Market. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i Bolagets aktie och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.
• Den 30 september 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med sminkbolaget Hickap. Skönhetsmärket startades av entreprenörerna Emil och Wilma Holmqvist som avser att skapa mer engagerat innehåll i sin e-handeln och öka närheten till sina kunder med Live Shopping.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Den 5 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med influencerkubatorn Hubso. Med Live Shopping från Streamify applicerar de ytterligare en säljkanal för kreatörerna att kommunicera via med sin målgrupp, men där huvudfokus är värdeskapande innehåll, inkludering och “community building”.
• Den 9 oktober 2022 meddelade Streamify att förträdesemissionen blev tecknad till 73,6 procent
och tillför Bolaget cirka 4,4 MSEK före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Streamify med 904 868,61 SEK, från cirka 1 229 752,95 SEK till cirka 2 134 621,56 SEK och antalet aktier ökar med 5 837 862, från 7 933 890 till 13 771 152 aktier.
• Den 10 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med IHM Business School som tillsammans med Streamify breddar kursutbudet med utbildning i Live Shopping för att möta branschens behov.
• Den 21 oktober 2022 meddelade Streamify att Bolaget har ingått ett avtal med outdoormärket Garphyttan som förstärker sitt community med hjälp av Live Shopping via Streamify.
• Den 2 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med fjällturismbolaget Skistar AB. Skistar ansåg att Streamify var den tjänst som levererade den bästa paketeringen för Live Shopping, utifrån deras behov.
• Den 3 november meddelade Streamify att Bolaget har tecknat avtal med Akademibokhandeln, som är Sveriges ledande bokhandelskedja. Akademibokhandeln ser samarbetet tillsammans med Streamify som en möjlighet att växla upp deras satsning på live shopping med flera inspirerande format.
• Den 7 november meddelade Streamify att Bolaget har inlett ett samarbete med PostNord.
PostNord kommer att använda konceptet Live Shopping som en del i sin rekryteringsprocess av nya terminalarbetare, chaufförer och brevbärare. I framtiden ser man också att formatet kommer att kunna implementeras i bland annat deras Graduate-program.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: [email protected]
Hemsida: www.streamify.io

Om Streamify
2019 lanserades den internationellt skalbara plattformen Streamify – en unik digital plattform som gör det möjligt för alla att sälja produkter via Live video shopping och pay-per-view-biljetter genom livesändningar.
Streamifys aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen STREAM, och aktiens ISIN-kod är SE0015244462. Mer information finns på www.streamify.io och www.spotlightstockmarket.com. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.