Tanalys

Styrelsen i Amnode drar tillbaka finansiella mål och utdelningspolicy.

Styrelsen har som konsekvens av det osäkra omvärldsläget beslutat initierat en strategiskt översyn av Bolagets verksamhet de kommande tre åren och att dra tillbaka de finansiella målen och utdelningspolicyn som kommunicerades i början av 2020.

Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella mål och ny utdelningspolicy när den strategisk översynen är genomförd.

Nästa ordinarie publicering från Amnode är Delårsrapport 3 den 25 november 2022

Amnode AB

Styrelsen

Informationen är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-25 10:00 CET.

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Exit mobile version