Connect with us

Marknadsnyheter

Svenska E-sportförbundet inleder samarbete med Ingka Centres

Published

on

Mötesplatsjätten riktar sig till miljoner svenska gamers och för samman proffs med nybörjare i ett nytt partnerskap med SESF på E-sportens dag

Svenska E-sportförbundet och Ingka Centres inleder ett nytt samarbete som ska förena den digitala och fysiska världen. Tillsammans ska Ingka Centres och SESF tillgängliggöra e-sporten för en bredare publik genom arrangemanget E-sportens dag, som under hösten kommer att arrangeras över hela Sverige. E-sportens dag inleds i oktober och avslutas i december med en storslagen final i Svenska Mästerskapet i E-sport på Live! Arena i Älmhult.

Målet med satsningen är att involvera sig i den gemenskap och stora kraft som finns bland lokala gamers. Ingka Centres och SESF vill erbjuda en ny inspirerande upplevelse som inte bara för samman befintliga spelare, utan också lockar nya spelare till e-sportens värld.

”På Ingka Centres strävar vi efter att skapa platser där varje ögonblick ger möjlighet till lek och spel. Lek och spel föryngrar sinnet och höjer stämningen, och det är precis den typen av gemenskap vi vill skapa, vilket även är våra besökare efterfrågar. E-sport är en stor del av denna ambition, särskilt med tanke på dess snabba tillväxt och stora potential. Vi är stolta över att samarbeta med SESF på den spännande resan för att sudda ut gränserna mellan online och offline och samtidigt ha roligt tillsammans med våra besökare,” säger Jens Nielsen, Commercial & Digital Manager för Ingka Centres.

Samarbetet inleds inför E-sportens dag och har som mål att ge en unik inblick i e-sportens värld: hur den är organiserad, tävlingsandan, och möjligheten att främja ett säkert och hållbart e-sportsutövande.

Ingka Centres samarbete med SESF öppnar upp dörren för en bredare publik och gör det möjligt för människor från alla bakgrunder att upptäcka e-sportens värld. Det görs genom att erbjuda möjligheter att lära sig mer och koppla samman nybörjare med entusiaster på alla nivåer, att träna, tävla och bli en del av den livliga och ständigt växande gemenskapen kring gaming.

”Partnerskapet med Ingka Centres skapar stora möjligheter att bredda e-sporten och göra den tillgänglig för fler och på offentliga platser. För oss handlar det om att främja och öka förståelsen för e-sport genom en rad olika aktiviteter, såsom prova-på-sessioner inom olika e-sportdiscipliner, inspirerande föreläsningar från etablerade spelare och experter samt verktyg och resurser för att starta egna e-sportföreningar,” säger Sammi Kaidi, ordförande för Svenska E-sportförbundet. 

Aktiviteterna kommer att sträcka sig över en hel dag och vara öppna för alla som är nyfikna på e-sport och som vill vara med och forma dess framtid. Evenemangen kommer att äga rum på flera platser, inklusive i-HUSET i Linköping, Avion Shopping i Umeå, Birsta City i Sundsvall, Erikslund Shopping Center i Västerås, Kungens Kurva i Stockholm och Shopping Park Kållerad i Göteborg. Den mycket efterlängtade finalen kommer att äga rum på Live! Arena i Älmhults Handelsplats, där besökare kan förvänta sig en spektakulär uppvisning av sportmannaskap, kreativitet och underhållning.

För mer information om kommande evenemang och aktiviteter, besök E-sportens dags webbplats. www.esportensdag.se 
 

Levererat genom Cision, Svenska E-sportförbundets partner för pressmeddelande.

Presskontakt: Svenska E-sportförbundet
Chris Jonasson

Tillförordnad Generalsekreterare
Tel: +46 763 19 33 39
chris.jonasson@svenskesport.se

Om Ingka Centres

Ingka Centres är en del av Ingka Group (som också inkluderar IKEA Retail och Ingka Investments). Ingka Centres har cirka 50 års erfarenhet av köpcentrum och samarbetar idag med över 3 000 varumärken inom sin portfölj av 47 köpcentrum på 14 marknader. Företaget är värd för fler än 370 miljoner besökare varje år på sina IKEA-anslutna mötesplatser. Ingka Centres skapar sina mötesplatser i samarbete med såväl lokalsamhället som sina partners och hyresgäster för att säkerställa att de blir destinationer med emotionell betydelse som bidrar med värde och bygger social gemenskap.

Mer information: LinkedIn, Facebook, Twitter.
https://www.ingkacentres.com 
 

Om Svenska E-sportförbundet
Svenska E-sportförbundet är sedan maj 2023 medlemmar i Riksidrottsförbundet och organiserar e-sporten i Sverige. Förbundet har 25000 medlemmar i 38 föreningar från hela landet och representerar den svenska e-sporten internationellt. Förbundet har som vision att ”Svensk e-sport ska vara världens bästa”, det oavsett om det gäller organisering, gräsrotsengagemang eller idrottsliga framgångar.

Mer information: Facebook, Twitter.
https://www.ingkacentres.com 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

SBB stärker likviditeten med cirka 8 miljarder kronor och presenterar en decentraliserad koncernstruktur

Published

on

By

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB” eller ”Bolaget”) säljer 1,16 procent av SBB EduCo AB (”EduCo”) till Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (”Brookfield”) för cirka 242 miljoner kronor och blir en minoritetsägare. EduCo kommer återbetala delar av dess koncerninterna lån från SBB, vilket innebär att SBB erhåller en likvid om cirka 7,8 miljarder kronor. SBB har idag även beslutat om en decentraliserad koncernstruktur som förstärker transparens och finansieringsmöjligheter.

‘’Jag är mycket nöjd över att idag kunna presentera ett betydande likviditetstillskott och ett fortsatt starkt samarbete med Brookfield. Vidare skapar SBB en decentraliserad koncernstruktur som positionerar SBB för att ytterligare stärka bolagets balansräkning och för fortsatt tillväxt. Styrelsen avslutar härmed den strategiska översynen och SBB fokuserar nu på exekvering,” säger Lennart Schuss, styrelseordförande för SBB.

Sammanfattning av EduCo-transaktionen

EduCo samägs av SBB och Brookfield och är den huvudsakliga plattformen för SBB:s affär inom den offentliga utbildningssektorn.

Som en del av transaktionen genomför EduCo en delvis återbetalning av det koncerninterna lånet från SBB med ett belopp om cirka 9,1 miljarder kronor samt potentiellt även en refinansiering av befintlig säkerställd skuld med ett belopp om högst cirka 6,9 miljarder kronor. Transaktionen resulterar i en likvid om totalt cirka 8 miljarder kronor till SBB, efter erläggande av kompensation för förtidsåterbetalning och transaktionskostnader. SBB kommer att ha ett kvarstående lån till EduCo om cirka 5,5 miljarder kronor. SBB avser använda likviden för att hantera närliggande finansiella åtaganden, inklusive avtalade investeringar, beslutade utdelningar samt låneförfall.

Efter genomförd avyttring om 1,16 procent av aktierna i EduCo till Brookfield kommer SBB att äga cirka 49,84 procent av EduCo. Som en följd av avyttringen kommer EduCo att kontrolleras av Brookfield och upphöra att vara ett dotterbolag till SBB och EduCo kommer inte att konsolideras i SBB:s räkenskaper.

Vidare, efter genomförd avyttring kommer EduCo att drivas fristående av sin styrelse bestående av representanter från SBB och Brookfield.

Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor, inklusive konkurrensgodkännanden, och förväntas slutföras under oktober 2023.

Transaktionen understöds av EduCo:s sunda och stabila finansiella ställning och säkerställer att verksamheten fortsätter att vara en långsiktig leverantör av högkvalitativa utbildningsanläggningar i hela Norden. Brookfield är en mycket erfaren ägare av infrastrukturtillgångar globalt och investeringen i EduCo genom dess perpetual fund tillhandahåller långsiktigt, stabilt kapital för att stödja EduCo:s framtida tillväxt tillsammans med SBB för att EduCo ska kunna uppnå en investment grade-rating.

EduCo:s ambition är att på sikt enbart finansieras med långfristig kapitalmarknadsfinansiering med stark investment grade-rating.

Sammanfattning av EduCo

EduCo är en unik infrastrukturplattform inom offentlig utbildning med ett fokus på tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

EduCo:s portfölj om 43 miljarder kronor består av fastigheter inom den offentliga utbildningssektorn i Norden (23,6 miljarder kronor GAV i Sverige, 16,0 i Norge, 2,2 i Finland och 1,0 i Danmark). Portföljen gynnas av långsiktiga hyresavtal med väldigt lågt byte av hyresgäster: 13 års viktad genomsnittlig återstående löptid.

Decentraliserad koncernstruktur

Den 29 maj 2023 beslutade SBB:s styrelse att påbörja en strategisk översyn av alternativ för att maximera värdet för SBB:s aktieägare. SBB presenterar idag en ny koncernstruktur som decentraliserar Bolaget genom etablering av helägda och delägda affärsenheter och avslutar därmed den strategiska översynen.

Koncernen kommer att bestå av tre affärsenheter: Utbildning, Samhälle och Bostäder. Affärsenheterna kommer att verka med ett tydligt fokus. Från och med Q3-rapporten kommer rapportering att ske enligt den nya koncernstrukturen. Implementeringen har ingen planerad inverkan på antalet anställda inom SBB.

’’Idag presenterar vi en ny decentraliserad koncernstruktur. Den nya strukturen bygger på våra styrkor, adresserar våra utmaningar och grundar sig på ett antal viktiga slutsatser. SBB har i grunden en portfölj av högkvalitativa fastighetstillgångar med en stark underliggande utveckling och med attraktiva tillväxtutsikter. SBB gynnas av att skapa helägda eller delägda affärsenheter som på egna meriter kan anskaffa såväl eget som lånat kapital. Därför etablerar vi nu en ny decentraliserad koncernstruktur med syfte att öka SBB:s transparens och finansieringsmöjligheter, vilket i förlängningen maximerar aktieägarvärdet,’’ säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Den nya koncernstrukturen ska:

  • Öka tillgången till bankfinansiering. Etableringen av enskilda affärsenheter kommer att stärka SBB:s finansiella flexibilitet avseende finansiering.
  • Möjliggöra anskaffning av eget kapital. SBB kommer fortsätta utforska möjligheter att göra bostadsverksamheten till ett minoritetsägt bolag genom att ta in ytterligare ägare, med en målsättning att presentera en lösning under 2024, beroende på marknadsförhållandena.
  • Förbättra finansiell rapportering och transparens. Decentraliseringen möjliggör förbättrad finansiell rapportering, tydligare specialisering, snabbare beslut, närmare samarbete med hyresgästerna och synliggörande av värden.

En översikt av den nya koncernstrukturen biläggs detta pressmeddelande och finns tillgänglig på SBB:s hemsida.

Rådgivare

Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och DNB Markets och J.P. Morgan Securities Plc. finansiella rådgivare till SBB i samband med transaktionen. Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2023 kl. 18:20 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Boken som ställer nya skakande frågor om Palmemordet

Published

on

By

Den avlidne Stig Engström, Skandiamannen, kom att officiellt pekas ut som Palmemördare utan att ens få en försvarare.

Det avslutade en 34 år lång mordutredning. Poliserna i Palmegruppen hade sett tydliga tecken på en mordkomplott med möjliga trådar in i svenska staten och de hade arbetat hårt med att få fram sanningen. Men de fick dåligt med hjäp av andra myndigheter och personer som kunde vara inblandade ville inte prata. Till sist gav utredarna upp. Inget av detta dramatiska utredningsarbete redovisades på åklagarens avslutande presskonferens. Här kommer nu en ingående och delvis chockartad beskrivning av sådant åklagaren och Palmegruppen arbetat med innan de motvilligt släppte de känsliga frågorna.

Gunnar Wall är en av Sveriges främsta experter på mordet på Olof Palme och har arbetat med den här boken i tre år. Här berättar han om hur det egentligen gick till när utredningen av mordet på Sveriges statsminister fick sitt förbryllande slut. 

Läs mer på Gunnar Walls blogg.

Utgivning: 2023-09-26 Isbn: 9789155272630

Bokförlaget Semic
08-799 30 50
info@semic.se
Press- och marknadskontakt: Cilla Wikström, cilla.wikstrom@semic.se
 

Bokförlaget Semic startade sin verksamhet i juni 1950. Vi ger ut cirka 80 böcker per år om mat och dryck, handarbete, hobby och inredning, blommor och trädgård, djur och natur, sport och fakta samt böcker för barn och ungdomar, kalendrar och julklassiker. Vi trycker våra böcker i stora upplagor, säljer dem till bra priser och når många läsare. Merparten av vår utgivning är svenska originalböcker. Bokförlaget Semics redaktion, marknadsavdelning och produktionsavdelning är förlagda till Sundbyberg. Bokförlaget Semic är en del av Bonnierförlagen AB.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Uppdatering skred vid E6 Stenungsund

Published

on

By

Räddningstjänsten är fortsatt på plats vid skredet vid E6 Stenungsund.

Under gårdagen arbetade räddningstjänsten med eftersök av människor i de delar av området, där det varit möjligt, med hjälp av specialutbildad personal för ras och skred samt sökhundar. Ett antal personer hjälptes under gårdagen ur fordon på rasområdet med hjälp av räddningstjänstpersonal samt helikopter från Sjöfartsverket. Sökarbetet avslutades igår eftermiddag.

Räddningstjänsten har under natten och morgonen arbetat med att besikta den drabbade bensinstationen för att säkerställa om läckage kan ha skett och har för närvarande avfärdat att den skulle utgöra en miljöskada. Vi undersöker ett mindre dieselläckage från en lastbil. Tillsammans med Trafikverket och geotekniker pågår även en besiktning av ytterområden kring Norumsån för att se om det kan innebära ytterligare konsekvenser.  

Under dagen kommer räddningstjänsten att medverka på ett samverkansmöte med kommunen på plats i Stenungsund.

Allmänheten uppmanas fortsatt att inte vistas i området och respektera avspärrningar.

Räddningstjänsten bedömer att vi kommer att vara kvar till imorgon måndag, och ny bedömning görs då av ytterligare insatser.   

//Daniel Lyckelid, Vakthavande befäl

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.