Tanalys

Svenska Tonsättare instiftar pris för att uppmärksamma den elektroniska konstmusiken: FST:s Elektronmusikpris

Som ett led i Svenska Tonsättares fokus på elektronmusiken under de senaste åren, instiftar nu Föreningen Svenska Tonsättare ett pris för att främja och synliggöra den elektroniska konstmusiken i dess olika former. Utifrån Sveriges långa och internationellt erkända tradition inom elektronisk konstmusik vill vi premiera enskilda tonsättare och ljudkonstnärer och uppmärksamma denna musik. FST:s första elektronmusikpris kommer att utdelas den 20 mars i samband med Audioramas konsert under festivalen Svensk Musikvår i Stockholm. 

Elektronmusikpriset ska belöna särskilda och betydande verk inom elektronmusik, elektroakustisk musik eller live-elektronisk musik, alternativt musik som i huvudsak innehåller elektroniska inslag. Syftet med priset är att över tid spegla bredden av konstnärliga uttryck inom det elektroniska konstmusikaliska fältet. Prissumman är 75 000 kronor. 

Det känns roligt och viktigt att vi kan uppmärksamma den elektroniska musiken och de som skapar den genom ett stort pris som kompletterar andra priser för konstmusik, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 

Priset ska tilldelas årligen till nu levande svenska tonsättare för ett elektroniskt verk inom det konstmusikaliska fältet. FST:s styrelse utser en priskommitté som i sin tur nominerar verk. Tonsättare kan också själva nominera egna verk. 

Anna Cokorilo, kommunikationsansvarig FST, 070-602 51 15, anna.cokorilo@fst.se

FST – organiserar svenska tonsättare sedan 1918.

Exit mobile version