Tanalys

TagMaster får order på utrustning för signalsystem till ny spårvägslinje i södra Seoul

Pressmeddelande, Stockholm, 9 november 2023

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, har fått en order om att leverera utrustning för signalsystemet till en ny spårvägssträcka – Wirye Tram Line – i Sydkoreas huvudstad Seouls södra delar. Sträckan blir 5,4 kilometer lång och väntas transportera 100 000 människor dagligen. Ordern är värd drygt 3 miljoner SEK.

Inom lösningsområdet Rail Solutions arbetar TagMaster i huvudsak inom signalering och automatiserade tågstyrningssystem för i första hand tunnelbanor och spårvagnar.

TagMaster RFID-teknik används i stor utsträckning för spårvagnssystem över hela världen för att dels öka säkerheten och minimera risken för olyckor, dels för att ge tillförlitlig positionering. Signalsystem för spårväg skiljer sig från övriga typer av tågsystem som tunnelbana, då trafiken sker i en öppen miljö med interaktion med annan trafik plus fotgängare och cyklister.

Den aktuella ordern gäller TagMasters applikation ATP, som står för Automatic Train Protection, för att öka säkerheten vid korsningar för en ny spårvägslinje som byggs i Wiryeområdet i södra Seoul. Korsningsvägens trafikljus ansluts och ger information till tåget när spårvagnen närmar sig för att uppmärksamma föraren om rött ljus. Om föraren inte respekterar stoppsignalen stannar tåget automatiskt.

”Den nya spårvagnslinjen byggs i ett mycket hårt trafikerat område och kraven på säkerhetssystem är på högsta nivå. Det är därför mycket glädjande att Wirye Tram Line har valt att använda vår lösning”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

Leveransen, som är TagMasters första RFID ATP-order i Sydkorea, sker under 2023 och är värd drygt 3 miljoner SEK.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA – under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks – med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden,www.tagmaster.com

Exit mobile version