Connect with us

Marknadsnyheter

Teckningsoptioner av serie TO1, TO2 och TO3 utnyttjades till fullo och SLP tillförs cirka 4,1 MSEK

Published

on

Swedish Logistic Property AB (publ) (“SLP” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, TO2 och TO3 (”Teckningsoptionerna”), vilka samtliga emitterades under 2019. Totalt utnyttjades samtliga Teckningsoptioner för teckning av totalt 280 000 aktier av serie A (”A-aktier”) och 920 000 aktier av serie B (”B-aktier”). Teckningskursen per utnyttjad teckningsoption av serie TO1 och TO2 uppgick till 500 kronor och teckningskursen per utnyttjad teckningsoption av serie TO3 uppgick till 560 kronor. Varje Teckningsoption gav, efter genomförd aktiesplit beslutad vid bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget. Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs SLP cirka 4,1 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Vid extra bolagsstämma i SLP den 27 februari 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 5 000 teckningsoptioner av serie TO1 till två anställda, varav en ledningsperson, i SLP, vid extra bolagsstämma den 17 juni 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 1 000 teckningsoptioner av serie TO2 till en anställd i SLP och vid extra bolagsstämman den 23 oktober 2019 beslutades om en riktad emission av totalt 2 000 teckningsoptioner av serie TO3 till en anställd i SLP. Varje Teckningsoption gav, efter aktiesplit beslutad vid bolagsstämma den 10 november 2020 samt den 8 mars 2022, innehavaren rätt att teckna 35 A-aktier och 115 B-aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 uppgick till 500 kronor per utnyttjad teckningsoption, och teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO3 uppgick till 560 kronor per utnyttjad teckningsoption. Samtliga Teckningsoptioner utnyttjades för teckning av totalt 280 000 A-aktier och 920 000 B-aktier.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i SLP med totalt 1 200 000 aktier, varav 280 000 A-aktier och 920 000 B-aktier, från 55 477 965 A-aktier respektive 126 063 270 B-aktier till 55 757 965 A-aktier respektive 126 983 270 B-aktier, och antalet röster ökar från 403 453 095 röster till 405 773 095 röster. Aktiekapitalet ökar med 8 000 kronor, från 1 210 274,90 kronor till 1 218 274,90 kronor. Utnyttjandet av Teckningsoptionerna medför en utspädning om cirka 0,66 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,57 procent av det totala antalet röster baserat på antalet aktier och röster efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till SLP och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För ytterligare information:
Peter Strand, vd på SLP, telefon: 0705-881 661

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023, 17.30 CET.

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 750 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.