Tanalys

Telefonkonferens i samband med Collector Banks bokslutskommuniké för 2022

Collector Bank AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2022 onsdagen den 8 februari 2023 kl.07:30. En telefonkonferens kommer att hållas kl. 10:00 samma dag där VD Martin Nossman och CFO Peter Olsson presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 516 386, pinkod 6984892#. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://ir.financialhearings.com/collector-bank-q4-2022.

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Collector Bank är specialiserade på finansieringslösningar för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på medelstora företags behov. Vi är företagens komplement till traditionella storbanker. Företagserbjudandet omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring samt betallösningar. Våra tjänster för privatpersoner inkluderar privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort och sparkonton. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector Bank AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector Bank AB (publ) 556597-0513 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se

Exit mobile version