Tuff start för årets sockerbetor

| 10 juni, 2022 | 0 kommentarer

Stora arealer sockerbetor såddes i Skåne, Blekinge och Halland under väldigt fina förhållanden under andra halvan av mars 2022. Men tyvärr fick stora delar betareal sås om på grund av skorpa eller igenslamning. Resultatet blir en rekordhög försäkringsersättning till drabbade lantbrukare.

Efter det fina vädret i slutet av mars blev det kyligare, groning och tillväxt saktade av för betorna och då kom regnet. Det har rapporterats om 30 till 70 millimeter regn på kort tid, mycket av den fina jordstrukturen gick därmed förlorad. När det relativt snabbt torkade upp efteråt blev det i mildare fall en ytlig skorpa och i svårare fall en helt igenslammad såbädd. Marken blev för hård för de i många fall redan trötta groddplantorna att ta sig igenom.

– Det var intensiva veckor efter påsk då fält inspekterades och de drabbade lantbrukarna funderade över alternativa insatser. Trots idoga försök att skorpbryta fick ändå många fält till slut sås om, säger Rasmus Troedson, lantbruksexpert på Agria Djurförsäkring.  

Hur man hanterar skorpan bäst blir en individuell bedömning och varierar exempelvis beroende på gröda, tillväxtstadie och jordart. Sockerbetorna har varit svåra att rädda, bland annat i de fall då den sådda raden har legat i en svacka och skorpbrytande redskap inte har nått ner eller inte har gett full effekt.

– De nu omsådda betorna kommer troligen i gång fort i den varma jorden, men flera veckors fördröjd utveckling minskar skördepotentialen, säger Rasmus Troedson.

Rekordstor försäkringsersättning

En vanlig orsak till att sockerbetor sås om är att vind sätter fart på jordpartiklarna som piskar sönder de nyuppkomna plantorna. Statistik för 2000-talet visar att skorpa är en ganska ovanlig anledning till omsådd av betor, men 2014 och 2015 såddes viss betareal om på grund av skorpa. I år ersätter dock Agrias grödaförsäkring omsådd på en areal som är ungefär 25 gånger större än då.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.