Tanalys

Ukrainares livsvillkor i Sverige stärks

Livet ska förenklas för de ukrainare som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Regeringen har nu beslutat om förordningsändringar som innebär att personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan anvisas till en kommun för bosättning i samband med att de folkbokförs.

Regeringen har i propositionen Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd föreslagit att det ska bli möjligt för personer med tillfälligt skydd som befinner sig i Sverige på flykt från Rysslands anfallskrig att folkbokföra sig tidigare än vad nuvarande reglering medger. I samband med att en person folkbokförs upphör han eller hon att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Som ett led i arbetet att förstärka ukrainarnas livsvillkor i Sverige har regeringen nu beslutat om ett antal förordningsändringar. Bland annat ska personer med tillfälligt skydd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden eller i boenden som kommunerna ordnar enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl., så kallade kommunboenden, kunna omfattas av en anvisning enligt bosättningsregelverket i samband med att han eller hon upphör att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, det vill säga vid folkbokföring. Det innebär att kommunerna får ansvar att ordna fortsatt boende. För de personer som bor i kommunboenden ska anvisningarna i första hand ske till samma kommun som personerna bor i.

I samband med folkbokföring kommer personer med tillfälligt skydd anses vara mottagna i kommunen. Det innebär att kommunen har rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagandet. Regeringen har också beslutat om ändringar som innebär att kommunerna ska få samma schablonersättning för vissa initiala kostnader för mottagandet för personer som har anvisats från ett kommunboende som de får för personer som har anvisats från ett av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Regeringen kommer att återkomma med beslut om reviderade länstal för 2024.

Kontakt
Alexandra Örenmark
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
076-117 29 48

alexandra.orenmark@regeringskansliet.se

Exit mobile version