UPPDATERING AV AKTIEVEDERLAG AVSEENDE DET REKOMMENDERADE OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS

| 1 oktober, 2021 | 0 kommentarer

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) (”FundedByMe” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 augusti 2021 en företrädesemission som var fullt garanterad.  FundedByMe har även denna dag offentliggjort det aktievederlag som vissa av garanterna valde att erhålla. I och med detta kan även en mer precis uppfattning om aktievederlaget avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet (”Erbjudandet”) till aktieägarna i Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) preliminärt fastställas till 2,43 A-aktier per innehavd aktie i Pepins.

Aktievederlag i Erbjudandet

Såsom tidigare har offentliggjorts ska aktieägarna i Pepins erhålla 50 procent av aktierna i FundedByMe vid full utspädning.[1] Varje aktieägare i Pepins beräknas således erhålla 2,43 A-aktier i FundedByMe i Erbjudandet.[2] Slutligt aktievederlag i Erbjudandet kommer framgå av det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra den 5 oktober 2021.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med erbjudandet. Aktieinvest FK agerar som emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: [email protected]

eller

Mats Jonsson, IR Ansvarig

Telefon: +46 (0)763 16 24 92

E-post: [email protected]

 

[1]  Med ”50 procent av aktierna i FundedByMe vid full utspädning” avses ett antal aktier som motsvarar summan av (1) 20 923 014 (registrerat antal aktier), (2) 1 950 000 teckningsoptioner som har tecknats vid tidpunkten för detta pressmeddelande, (3) 20 074 578 A-aktier som emitterats i företrädesemissionen och 234 251 A-aktier som styrelsen har beslutat om att emittera till vissa av garanterna med en teckningskurs om 1,27 kronor per A-aktie, vilka ej registrerats hos Bolagsverket, samt (4) samt alla andra aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras av FundedByMe innan Erbjudandets fullföljande. Således räknas inte 400 000 befintliga teckningsoptioner, som har emitterats av FundedByMe, med i denna beräkning eftersom de inte förväntas utnyttjas.

[2] Kvoten av 43 181 843 / 17 742 690. Siffran 43 181 843 representerar det antal aktier som FundedByMe skulle ha efter full utspädning (se ovan) när acceptfristen inleds i Erbjudandet. Aktievederlaget kan således ändras för det fall FundedByMe fattar beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler innan Erbjudandet fullföljs. Det exakta vederlaget i Erbjudandet kommer att offentliggöras innan acceptperioden i Erbjudandet inleds.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *