Uppdatering av pågående utvecklingsarbete för Dannemora järnmalmsprojekt och Grängesbergs apatitprojekt

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

NGM-noterade Grängesberg Exploration Holding AB har initierat inledande studier av bolagets projekt i Dannemora och Grängesberg. Resultaten från dessa studier beräknas presenteras under innevarande kvartal för Dannemora järnmalmsprojekt och under tredje kvartalet för Grängesberg apatitprojekt.

”Vi är mycket nöjda med tempot som arbetet i studierna flyter på. Och vi känner oss komfortabla med de ambitiösa tidsplanerna som lagts. Samtidigt har intresset för våra projekt bland potentiella kunder och parters varit stort”, säger Christer Lindqvist, VD för Grängesberg Exploration Holding.
Dannemora järnmalmsprojekt – kvalitetsmålet uppnått
Scoping-studie
Arbetet med den så kallade scoping-studien (en preliminär studie för att bedöma omfattningen av mineralinnehållet i en fyndighet) pågår i högt tempo och följer tidsplanen. Det internationella gruvkonsultföretaget Golder Associates har anlitats som projektledare för studien. Arbetet sysselsätter för närvarande cirka 20 tekniska experter och utförs i enlighet med den australiensiska och vedertagna standarden JORC 2012. Avrapportering av studien beräknas kunna ske under innevarande kvartal.
Målsättningen för studien är att fastställa förutsättningarna att producera och höganrika råmalmen i Dannemora samt ett lämpligt flödesschema för upprättandet av en ekonomiskt lönsam produktion. En central aktivitet i studien är de kvalificerade anrikningsförsök som just nu avslutas hos minerallaboratoriet SGS i Kanada.
Anrikningstesterna har varit framgångsrika och de preliminära resultaten visar på en bra anrikningsbarhet hos råmalmen, samt att det med beprövade anrikningsmetoder är möjligt att framställa ett järnmalmskoncentrat i världsklass med cirka 68% järnhalt. Koncentratet bedöms ha låga föroreningar och är sannolikt lämpligt som insatsvara för produktion av pellets för järnsvamptillverkning (DRI).
Det är den första gången som genomgripande mineralogiska och processtekniska undersökningar genomförts på råmalmen från Dannemora. Det borgar för att det tekniska underlaget för dimensioneringen av den nya anrikningsprocessen blir av högsta standard.
Miljöansökan
Utöver arbetet med studien har arbetet med en miljöansökan inletts. En ansökan består av två delar – en teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den pågående studien kommer att utgöra underlag för den tekniska beskrivningen.
Grängesbergs apatitprojekt
Scoping-studie
I apatitprojektet i Grängesberg har en scoping-studie inletts och konsultföretaget Geovista AB har anlitats som ledare av studien. Bolaget har genomfört markundersökningar av Janmattsdammen genom systematisk provtagning av dammens sandinnehåll med syftet att få en uppdaterad kunskap om dammens sandvolym och mineralinnehåll.
Sanden innehåller huvudmineralen apatit och innehåller förutom fosfor även intressanta halter av sällsynta jordartsmetaller (REE).
Det finländska minerallaboratoriet GTK i Outokumpu, Finland, är anlitade för analyser av sandproverna och genomförandet av processtester i bänkskala. Processtesterna syftar till att finna den optimala flotationsprocessen för ett högt utbyte av höghaltig apatit. Den apatit som kommer framställas vid processtesterna kommer att levereras som varuprov till de potentiella kunder som redan har visat intresse.
Intressant potential av sällsynta jordartsmetaller (REE)
De mineralogiska undersökningarna som genomförts på anrikningssanden från Jan Mattsdammen visar även på förekomst av ytterligare ett par REE-förande mineraler (monazit och allanit). Visar det sig att dessa mineral är ekonomiskt utvinningsbara kan apatitprojektets anrikningsprocess komma att utökas och även omfatta produktion av dessa mineral som biprodukter.
Avrapportering
Studien för apatitprojektet beräknas vara klar under tredje kvartalet i år.

KONTAKTPERSON
Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

OM GRANGEX, GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)
Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att, genom att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar, kombinerat med modern anrikningsteknologi; prospektera och utveckla högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster. Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME. ISIN-kod: SE0007789417 FISN-kod: GRANGESBER/SH Instrument-ID: 9XX Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.
För mer information https://grangesbergexploration.se/

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *