Tanalys

Uppdatering avseende tidigare kommunicerat förvärvsavtal gällande aktier i Einride

ANTCO. Investment Group AB (publ) (”ANTCO.”) meddelar att de villkor för genomförandet av det tidigare kommunicerade ingångna avtalet om att förvärva 0.005% av aktierna i Einride AB (”Einride”) ej uppfyllts. Således kommer förvärvet inte att genomföras. Den tillhörande kvittningsemissionen i ANTCO i relation till detta avtal kommer därför inte att verkställas. ANTCOs aktiekapital uppgår per idag till 2 846 396.90 och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 11 385 587 aktier varav 800 000 A-aktier respektive 10 585 587 B-aktier.

Länk till tidigare pressmeddelande:

https://news.cision.com/se/antco–investment-group-ab–publ-/r/antco–ingar-avtal-om-att-forvarva-minoritet-i-einride,c3804076

Vi fortsätter att fokusera på vår strategi att ta positioner i tillväxtbolag och kommer att utvärdera och driva fler möjliga förvärv och investeringar framöver.

För mer inforamtion, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ANTCO. Investment Group AB (publ)

ir(at)antcoinvestmentgroup.com
 

ANTCO. Investment Group AB är ett investmentbolag som företrädesvis inriktar sig mot att investera och förvärva minoritetsandelar i primärt onoterade bolag inom branscherna E-commerce/marketplaces/tech/SaaS/classifieds med Sverige som huvudmarknad.

För mer information, se ANTCO.’s hemsida: www.antcoinvestmentgroup.com/ 
 
Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.

Exit mobile version