Valberedning inför årsstämman 2022

| 28 september, 2021 | 0 kommentarer

Alimak Group har utsett valberedning.

Alimak Groups årsstämma antog 2016 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska valberedningen för årsstämman 2022 utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den 31 augusti 2021, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Johan Menckel, Investment AB Latour, valberedningens ordförande
  • Francisco De Juan, Alantra EQMC Asset Management
  • Johan Ståhl, Lannebo Fonder
  • Erik Malmberg, som företrädare för Peder Pråhls aktieinnehav
  • Johan Hjertonsson, Alimak Groups styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 ta fram förslag till ordförande på årsstämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån det anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kan göra detta genom post ställd till: Alimak Group AB, att: Valberedningen, Blekholmstorget 30, SE-111 64 Stockholm eller via e-mail: [email protected]

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Hendel, Chief Financial Officer, [email protected]

Om Alimak Group

Alimak Group är en världsledande leverantör av vertikala transportlösningar för professionellt bruk med närvaro i över 100 länder. Koncernen utvecklar, tillverkar, säljer och utför service på vertikala transportlösningar, med fokus på att skapa mervärde för kunden genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Alimak Groups produkter och lösningar saluförs under varumärkena Alimak, CoxGomyl, Manntech, Avanti och Alimak Service. Alimak Group har cirka 70 000 hissar, plattformar, servicehissar och BMU-enheter installerade runt om i världen. Koncernen grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm, 12 produktions- och monteringsanläggningar i 8 länder och 2 100 anställda globalt. www.alimakgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *