Tanalys

Valet av arbetsgivare speglar valdebatten

– Trygghet och nationell säkerhet värderas högt
 

Med 16,700 respondenter utgör Universums Sveriges både största och mest omfattande karriärundersökning. Vi tar bland annat reda på vad landets yrkesverksamma har för karriärpreferenser, vad de söker för egenskaper hos en arbetsgivare samt vilka arbetsgivare och branscher som stiger eller sjunker i attraktivitet. I år ser vi tydliga kopplingar i karriärvalen till årets valdebatter.

Vilka egenskaper värderar yrkesverksamma hos sina arbetsgivare?
Trygghet är helt klart en prioritet vid val av arbetsgivare. Arbetsgivare inom offentlig sektor stiger i attraktivitet, och likaså arbetsgivare associerade med nationellt försvar och nationell säkerhet. Detta kan även kopplas till regeringens prioriteringar att minska brottsligheten och våldet i Sverige, likväl till kriget mellan Ryssland och Ukraina som fått förödande ekonomiska och politiska konsekvenser och skapat osäkerhet runt om i hela världen. Vi ser tydliga samband mellan trygghetsperspektivet och valen av arbetsgivare just nu. Dessa aspekter går i sin tur att koppla till valdebatterna; NATO, energiproduktion och energiskatter, migrationspolitisk, försvarsbudgeten, miljöprioriteringar etc. Summerat ser vi en patriotisk trend som sprider sig bland landets talanger, och ett ökat intresse att försvara sitt hemland.

Vård & välfärd
En annan anknytning till valdebatten är intresset för arbetsgivare inom välfärd- och läkemedelsindustrin – specifikt bland ingenjörer. Välfärdsfrågan är alltid en högprioriterad fråga och det diskuterats flitigt om de stora vårdköerna som skiljer sig åt i alla respektive regioner – inte minst är detta en av socialdemokratiska regeringens tre prioritetsområden. En indikation på att respondenterna i Universums undersökning är lyhörda för efterfrågan på arbetsmarknaden är uppenbar. De anpassar nu sina framtida karriärval efter möjligheten att få jobb.

Tunna plånböcker hotar miljön
Den ekonomiska instabiliteten och den rådande lågkonjunkturen, som till stor del är en konsekvens av en yttre otrygg värld, går även den hand i hand med talangernas trygghetssökande. Detta bekräftas av hög framtida inkomst och konkurrenskraftig grundlön som toppar talangernas prioritetslistor av arbetsgivaregenskaper. Med stigande räntor, dyrare hushåll och en pikande bostadsmarknad är det inte helt otippat att pengar styr mer och mer.

Vi har även undersökt talangernas hållbarhetsengagemang, som tydligt minskat. För första året någonsin svarar majoriteten av talanger att de inte skulle exkludera arbetsgivare som inte visar engagemang i hållbarhet. Specifikt sjunker intresset för miljöengagemang, hela 6%. Högst troligt då det tävlar med plånboksfrågan; finansiell hållbarhet stiger ökar 3 – definitivt en konsekvens av både lågkonjunktur och inflationstider.

Hur hållbart är social hållbarhet
Även social hållbarhet stiger – särskilt bland de seniora talangerna. Här pratar man bland annat om balans mellan arbete och privatliv, respekt för människor och flexibla arbetsvillkor – vilket också speglas i valdebattens frågor om arbetstimmar, arbetsvillkor, jämställdhet, mångfald m.m.

Det osäkra läget gör att människor generellt ser över sin konsumtion och således ser över sin privatekonomi. I takt med att priserna inflateras och således stiger, blir en naturlig konsekvens att folk vill ha mer betalt. Rädslan att inte ha en inkomst blir påtaglig. Frågan blir bara hur näringslivet ska reagera på att folk vill tjäna mer, men arbeta mindre. En ekvation som inte går ihop. Kommer dessa förväntningar hålla i sig, eller kommer flexibilitet således minska i intresse?

Lojaliteten för arbetsgivare går ned
”Hur länge planerar du att stanna hos din nuvarande arbetsgivare?” Här svarar hela 31% att de vill byta jobb inom ett år. Många svarar även att de i högre grad prioriterar arbeten som fyller ett högre syfte. Samt allmänt välmående på arbetsplatsen.

Här listas de initiativ som anges mest värdefulla för välmående på arbetsplatsen:

Detta innebär att konkurrensen om talangerna ökar. Det är alltså nu man som arbetsgivare ges möjligheten att nå fram till de talanger som tvivlar på sina nuvarande arbetssituationer och länge legat i stiltje – kanske till och med funderat helt på att byta bransch. Men det är minst lika viktigt att värna om kultur, välmående och social hållbarhet för att engagera befintliga medarbetare och inte riskera att tappa sina anställda.

För mer info:
Beatrice Odin, Marknadschef Universum Norden
beatrice.odin@universumglobal.com
+46 70 446 91 82

Om Universum
Universum är ett undersökningsbolag, specialiserade och världsledande inom Employer Branding. Med 35 års värdefull erfarenhet arbetar vi uteslutande med arbetsgivarimage och är pionjärer inom detta område. Universum finns etablerat i 65 marknader världen över, med fysiska kontor i 20 länder. Vi samarbetar med 1 500 universitet och partners för att kunna sammanställa undersökningar om karriärförväntningar och arbetsgivarpreferenser. Vi hjälper årligen 2 000 kunder, däribland majoriteten av Fortune 500-företagen, att attrahera och behålla ideala medarbetare. För vidare information se www.universumglobal.com.

Taggar:

Exit mobile version