Vanligt att jobbonärer byter arbetsplats

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

De flesta som fortsätter att arbeta vidare när de börjat ta ut sin pension, så kallade jobbonärer, gör det på samma arbetsplats som innan. Men fyra av tio byter arbetsplats när de blir jobbonärer.

Sex av tio jobbonärer arbetar kvar på sin tidigare arbetsplats, enligt en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra. Men samma undersökning visar att jobbonärer samtidigt har en relativt hög rörlighet på arbetsmarknaden. Fyra av tio har bytt arbetsplats som jobbonärer och var tredje jobbonär arbetar i eget företag. 
 
– Den höga andelen jobbonärer som byter arbetsplats förvånar och går lite på tvärs med min tidigare uppfattning om äldres rörlighet på arbetsmarknaden. Det är positivt vid första anblicken, men rörligheten kan ju också bero på att relativt många inte får arbeta kvar på sina tidigare arbetsplatser, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten. 

Jobbar för att det är roligt
De flesta i undersökningen motiverar arbetet med att de tycker att det är roligt och socialt, att ha något att göra och känna sig behövd och att det ger guldkant på tillvaron. Samtidigt uppger två av tio å andra sidan att de har låg pension och/eller att de behöver pengarna. 

Bra att undersöka skatten
Två tredjedelar av jobbonärerna uppger i undersökningen att de tagit reda på hur skatten eventuellt påverkas i och med att de kombinerar pension med lönearbete. 

– Det är bra att undersöka hur skatten ändras. En jobbonär får två inkomster och risken finns att man når en inkomstnivå som kräver att man måste betala statlig skatt. Samtidigt är det bra att veta att man betalar en lägre skatt både på lön och pension från det året man fyller 66 år, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.  

Den lägre skatten på lön från och med det 66:e levnadsåret beror på ett högre jobbskatteavdrag och grundavdrag. En effekt av den lägre skatten innebär till exempel att en person med en lön på 32 000 kronor i månaden beskattas med cirka 23 procent innan 66 år medan samma lön beskattas med 15 procent efter 66 års ålder.

– Den lägre skatten kan till exempel användas till att gå ner och arbeta deltid utan att inkomsten efter skatt nödvändigtvis behöver minska så mycket, säger Monica Zettervall.  

Deltid vanligast
Pensionsmyndighetens undersökning visar att en majoritet av jobbonärerna, nio av tio tillfrågade, arbetar deltid. Sju av tio arbetar 20 timmar per vecka eller mindre, två av tio arbetade deltid även innan de började ta ut allmän pension. Några av de svarande i undersökningen uttrycker att de vill trappa ner arbetstiden innan de blir pensionärer på heltid.

Sju av tio tillfrågade jobbonärer tar utöver den allmänna pensionen även ut tjänstepension. 

Fakta om undersökningen
Undersökningen kompletterar Pensionsmyndighetens tidigare rapport Att vara jobbonär – en lönsam affär. Undersökningen genomfördes i juni 2021 via undersökningsföretaget Demoskop i form av en webbenkät inom ramen för Norstats webbpanel. Urvalet bestod av ett riksrepresentativt urval bland personer mellan 62 och 70 år där de inledande frågorna ringade in målgruppen för studien: de som påbörjat uttag av allmän pension och samtidigt yrkesarbetar. Totalt genomfördes 485 intervjuer med målgruppen.

 

Att vara jobbonär – en lönsam affär

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 360 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför drygt 597 000 fondbyten och skickar ut cirka 8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *