Varbergs Sparbank AB (publ) – Delårsrapport kvartal ett 2021 jan-mars

| 27 april, 2021 | 0 kommentarer

Sammanfattning av verksamheten
• Lägre kreditförlustnivå – nettoåterföringar för kvartalet
• Fortsatt god utveckling för provinosnettot
• Utdelning på bankens aktieinnehav bidrar till starkt kvartalsresultat
• Kostnader för kvartalet utvecklas enligt plan
• Mycket god likviditetssituation, likviditetstäckningskvot 365 %
• Stark kapitalisering, kapitalrelation 25,14%

Pandemin har under första kvartalet 2021 fortsatt att starkt prägla bankens verksamhet. Vi hade under mars månad fler konstaterade fall av Covid-19 bland bankens medarbetare än under de föregående 12 månaderna. Trots den ökade smittspridningen har vi fortsatt kunna
bedriva bankens verksamhet i stort sett utan påverkan även om personalsituationen ibland varit ansträngd.

Trots pandemins påverkan på omvärlden och vår arbetsplats kan vi se en fortsatt positiv utveckling i vår medarbetarundersökning. Våra medarbetare trivs med sin arbetsgivare och arbetsuppgifterna, en absolut förutsättning för fortsatt framgång.

Banken redovisar ett mycket positivt resultat för första kvartalet 2021 med fortsatt låga kreditförluster och god intjäning och vi bedömer att kreditrisken bland våra kunder är fortsatt låg. Varbergs sparbank är en finansiellt stabil bank som under pandemin parerat och arbetat proaktivt med att möta de utmaningarna som uppstått, det är min uppfattning att vi hanterat dessa utmaningar på ett föredömligt vis.

Under inledningen av året drabbades vi av viss instabilitet i våra IT-system, störningar som påverkade både banken och våra kunder. Vi har haft ingående diskussioner med vår samarbetspartner Swedbank och ett omfattande stabiliseringsprogram är under genomförande.

Sedan starten för 185 år sedan ligger hållbarhet i vårt DNA, nu tar vi nästa steg och inkluderar hållbarhet i alla dimensioner av vårt arbete. För första gången någonsin publicerade vi en separat hållbarhetsredovisning för 2021, den är ett avstamp i vårt arbete för ett hållbart samhälle.

Vi startade under kvartalet ombyggnationen av vårt kontor vid torget. Syftet är att skapa en bättre miljö för såväl kunder som medarbetare. Vi har lyssnat på våra kunder och försökt att spana in i framtiden för att skapa ett bankkontor som ger en bättre upplevelse idag och som är förberedd
för framtiden. Vi räknar med att inviga det nya kontoret efter sommaren.

Under första kvartalet har vi arbetat aktivt med planeringen för tiden efter pandemin, det gör oss redo för den ökade efterfrågan på våra tjänster som vi kommer att se när pandemin förhoppningsvis klingar av under andra kvartalet 2021.

Bo Liljegren
Varberg i april

Kontakt
Bo Liljegren, VD Varbergs Sparbank, tel 0340-66 61 80,
[email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *