Vasakronans delårsrapport januari – juni 2021

| 9 juli, 2021 | 0 kommentarer

Starkt resultat och ökade intäkter

  • Hyresintäkterna ökade med 6 procent och uppgick totalt till 3 660 mkr (3 467). I ett jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med 2 procent förklarat av högre bruttohyror.
  • Nyuthyrningar har gjorts av 59 000 kvadratmeter (84 000) med en årshyra på 260 mkr (389) och nettouthyrningen uppgick till -194 mkr (134)
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 10 procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 6 procent och uppgick totalt till 2 702 mkr (2 543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 174 mkr (1 540)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 526 mkr (–1 208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden 
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 169 863 mkr (162 420)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 525 mkr (217) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt 6 528 mkr (360)

– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och jämförbart bestånd, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: [email protected]    

Christer Nerlich
CFO
Tel: 070-968 15 40
E-post: [email protected]  

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 170 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.