Viktigt att ladda elbilen på rätt sätt

| 11 juni, 2021 | 0 kommentarer

Det blir en allt vanligare syn med laddningsbara el- och hybridbilar på de svenska vägarna och inom ett par år bedöms hälften av alla bilar i landet vara just elbilar. Det finns flera fördelar med elbilar, men det gäller att ladda elbilen på rätt sätt, för att inte öka risken för brand.

Intresset för laddningsbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, har ökat kraftigt under senare år. Rent generellt är det inte större risk att det börjar brinna i laddningsbara bilar än i bensin- eller dieseldrivna bilar, men det är viktigt att ladda elbilen på rätt sätt.

– Se alltid till att följa tillverkarens eller leverantörens anvisningar kring din elbil och använd den utrustning som är avsedd för laddning. Undvik också så kallad mormorsladdning, det vill säga att använda förlängningssladdar under laddningen, för det innebär en större risk, säger Karolin Bernås, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Det bästa är att ladda elbilen i en specifik laddbox eller laddstolpe. En potentiell risk med att ladda bilen i ett vanligt eluttag är att det inte har den effekt som krävs. Det innebär en påfrestning för kablarna, vilket i sin tur kan leda till en ökad brandrisk. Elsäkerhetsverket rekommenderar en strömstyrka på max 6-8 ampere i uttaget.

Frågan är hur ofta elbilar laddas i vanliga eluttag. Ganska ofta, tror svenskarna i en ny undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo. I snitt tror svenskarna att det vid 43 procent av alla laddningstillfällen händer att den som har elbil laddar bilen i ett vanligt eluttag, istället för ett som är särskilt avsett för laddning av just elbilar.

Synen skiljer sig något beroende på var i landet man bor. Bland de svarande som bor i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö, tror de svarande i undersökningen att det sker vid 39 procent av laddningstillfällena och boende utanför Sveriges tre största städer tror att det sker vid 46 procent av laddningstillfällena. Av de tillfrågade i undersökningen som uppger att de själva kör elbil svarar 73 procent att det någon gång har hänt att de har laddat elbilen i ett vanligt eluttag.

– Jag tror att många elbilsförare laddar bilen via en specifik laddbox eller laddstolpe, men det kanske inte alltid finns tillgång till den typen av laddning. Laddar man i ett vanligt uttag är det viktigt att kontrollera strömstyrkan i det uttaget. Gå gärna noga igenom instruktionen för hur just din elbil laddas på ett säkert sätt. Och om en specifik laddstation ska installeras måste det arbetet utföras av en behörig elektriker, säger Karolin Bernås.

*Om undersökningen Gjensidige Försäkring Sverige har i samarbete med Kantar Sifo genomfört en omfattande riskundersökning som bygger på intervjuer med 1000 svenskar som fått svara på frågor kring olika områden.

För mer information välkommen att kontakta:

Tina Halldén, kommunikationschef & pressansvarig, Gjensidige Försäkring Sverige

E-post: [email protected] Tel: 076 855 24 21

Karolin Bernås, skadechef, Gjensidige Försäkring Sverige

E-post: [email protected] Tel: 070 729 05 54

Gjensidige Försäkring Sverige är en filial till Gjensidige Forsikkring ASA. Gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag och är noterat på Oslo Börs. I över 200 år har Gjensidige arbetat för att säkra kunders liv, hälsa och egendom. Läs gärna mer på www.gjensidige.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *