Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

| 29 april, 2022 | 0 kommentarer

Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom life science.

Biobanksprover från människan har haft stor betydelse i att utveckla träffsäkra metoder för diagnostisering och behandling i hälso- och sjukvård. Inom ramen för så kallad precisionsmedicin finns idag förutsättningarna att utveckla ett unikt läkemedel som är anpassat för att exakt matcha resultaten från patientens prover. Genom att analysera biobanksprov i samband med exempelvis en cancerdiagnos går det utifrån resultatet se exakt vilken typ av cancer det handlar om, vilket gör det möjligt att sätta in en så träffsäker behandling som möjligt. Ett annat exempel är HPV-vaccinet som framställts genom att analysera en stor mängd biobanksprover. Detta används för att minska risken att drabbas av livmoderhalscancer och ingår idag i det allmänna vaccinprogrammet för såväl pojkar som flickor i årskurs 5.

– Det närmare samarbetet kommer att gynna användarna, det vill säga forskare, läkemedelsföretag och kliniker, men framför allt kommer det i slutändan gynna patienterna – de som vi finns till för. Och det är även en förutsättning för att uppnå målet med Life Science-strategin, för utveckling av precisionsmedicin, för innovation och för forskning, säger Clara Hellner, forskningsdirektör inom Region Stockholm.

– Karolinska Universitetssjukhuset är ett av världens ledande sjukhus. Väl fungerande strukturer som gör det möjligt att på ett ändamålsenligt sätt, systematiskt samla in, förvara och få tillgång till biobanksprover är en förutsättning för att uppnå en modern hälso- och sjukvård i framkant, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Karolinska Institutet ser ett tydligt ömsesidigt beroende för en välfungerande forskningsbiobank i Stockholm. Det finns stor potential inom samordning för ökad tillgänglighet, synlighet och leverans. Vi ser även att vi inom stockholmsregionen tillsammans kommer att flytta fram våra positioner ytterligare på den nationella arenan, i linje med den nationella life science-strategin, säger Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet.

Fakta och bakgrund
En biobank är en samling prover som har tagits i vården och som sparas i mer än två månader. Ett biobanksprov kan vara exempelvis blod, plasma, saliv och vävnadsprover. Proverna går att koppla till den person som de kommer ifrån och används både direkt i vården men förvaras också för forskning. Biobankslagen reglerar hur proverna får sparas och användas.

Stockholms samlade biobanksinfrastruktur
I Stockholmsregionen verkar två parallella biobanker, Stockholms medicinska biobank inom Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset samt KI Biobank vid Karolinska Institutet. De två organisationerna har delvis olika målgrupper och uppdrag och kompletterar varandra.  Kring forskningsändamål har de två biobankerna samma syfte, erbjuder samma tjänster och verkar gentemot forskare och den profession som arbetar med läkemedel, diagnostik och bioteknologiska företag. Trots de närliggande uppdragen, de fysiska placeringarna och snarlika tekniska förutsättningarna har organisationerna i mångt och mycket hittills verkat avskilt från varandra. Genom närmare samordning av sina biobanksverksamheter skapas ett effektivt samarbete med flera gemensamma mål; en tydlig styrning, hög servicenivå samt kostnadseffektivitet och synergieffekter för båda biobankerna.

Ambitionen är att ta fram en struktur och genomförandeplan för skapandet av en gemensam biobankinfrastruktur. Det ska säkra snabba och användarvänliga processer, tydlig tillämpning av det legala ramverket och kostnadseffektiva infrastrukturlösningar som ska tillgodose forskares, klinikers och industrins behov. Genom det nya samarbetsavtalet upprättar parterna en samverkansfunktion; en strategisk ledningsgrupp med representanter från Region Stockholm, här genom Karolinska Universitetssjukhuset som den ena parten och Karolinska Institutet som den andra.

Kontakta presstjänsten: ki.se/pressrum

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.