Tanalys

Vultus publicerar delårsrapport Q3 2022

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) publicerar härmed delårsrapport för Q3 samt de första nio månaderna 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

Tredje kvartalet (juli-sept)

Nio månader (jan-sept)

VD Per Karlsson kommenterar

” Vultus har lagt ett händelserikt kvartal bakom sig, präglat av plattformsutveckling, fältstudier och partnerdialoger – vi fortsätter att bevisa plattformens användbarhet genom framgångsrika fältstudier. Stort fokus under kvartalet har varit att utveckla plattformen för att kunna möta en ökad mängd användare och framtida skalbarhet.”

Väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter periodens utgång

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat i Lund 2016. Bolaget erbjuder analyser av grödor och markförhållanden för odlare på en global marknad. Vultus plattform uppdateras kontinuerligt genom satellitbilder och fältdata i syfte att leverera beslutsunderlag för åtgärder inom jord- och skogsbruk. Beslutsunderlagen gör det lättare att optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut.

Exit mobile version