Tanalys

Ymer SC AC AB – Offentliggör navkurser för 28-Jun-2024

Ymer SC AC AB – Offentliggör navkurser för 28-Jun-2024

Klassernas NAV-kurser är satta enligt nedan per den 28-Jun-2024:

SE0014583795           16 386,36 
SE0015222625           14 119,57  
SE0015195987           14 185,77
SE0015222633           13 944,08
SE0016798185           12 127,41

Ymer SC AC AB (publ) har emitterat vinstandelslån (med ISIN SE0014583795, SE0015222625, SE0015195987, SE0015222633 och SE0016798185 som är noterade på Nordic AIF Sweden vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.

Denna information är sådan som YMER SC AC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-10 13:41 CET.

Stefan Engstrand, VD Ymer SC AC AB. Tel: 073 – 358 28 99, stefan.engstrand@ymersc.com

www.ymersc.com

Exit mobile version