Teknisk analys

Investtech analyserar börsen

Investtech analyserar börsen

Espen Grønstad från den välkända tekniska analys-firman Investtech analyserar börsen och sex olika högriskaktier.

Läs mer

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Nils Brobacke gör teknisk analys på räntor (high yield bonds), valutor, aktieindex och råvaror (bland annat olja och silver). Han går tydligt igenom vilka nivåer som gäller och vad en trader ska göra vid dem.

Läs mer

Erik Hansén förklarar teknisk analys

Erik Hansén förklarar teknisk analys

Erik Hansén ger en snabb förklaring på vad teknisk analys är, varför man använder den och hur den skiljer sig från fundamental analys.

Läs mer

Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke

Teknisk analys med Martin Hallström och Nils Brobacke

Martin Hallström från Swedbank och Nils Brobacke från CMC Markets ger oss den senaste tekniska analysen. De går bland annat igenom USD, guld, råolja, OMXS30 och S&P 500, men även flera andra tillgångar.

Läs mer

Teknisk analys med Martin Hallström

Teknisk analys med Martin Hallström

Martin Hallström gör teknisk analys på hur marknaden ser ut. Han ger även en del kommenterar till hur marknaden reagerar på händelser, där ett stigande pris leder till fler köpare, till skillnad från hur det fungerar för många andra saker.

Läs mer

Marknadsnyheter

Skyddsåtgärder mot covid-19 införda i produktionsprocessen för den svenska batteritillverkaren

Skyddsåtgärder mot covid-19 införda i produktionsprocessen för den svenska batteritillverkaren

ons, sep 30, 2020 20:23 CET Allt eftersom världen anpassar sig till det nya normala har många företag behövt anpassa och utveckla sin verksamhet. Övergången har för många upplevts som oroväckande och har i vissa fall inneburit ett stopp för den dagliga verksamheten. Innan den globala pandemin var ett faktum genomförde Nilar en rad åtgärder […]

Läs mer

Förändring i Bultens koncernledning

Förändring i Bultens koncernledning

ons, sep 30, 2020 19:35 CET Tidigare i år förvärvade Bulten den globala fästelementsleverantören PSM International (PSM). I samband med att ett integrationsarbete inleds har PSM:s VD Marco Suzuki valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström kommer att överta ledningen för PSM till dess att en ny ledningsstruktur finns på plats. […]

Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

ons, sep 30, 2020 19:33 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN […]

Läs mer

Redogörelse antal aktier och röster i Sensys Gatso

Redogörelse antal aktier och röster i Sensys Gatso

ons, sep 30, 2020 18:55 CET Antalet aktier och röster i Sensys Gatso Group AB har ökat till följd av den riktade nyemissionen som styrelsen beslutade den 9 september 2020. Genom den riktade nyemissionen ökade antalet utestående aktier och röster med 53 571 475 från 860 024 407 till totalt 913 595 882 aktier och […]

Läs mer

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB

ons, sep 30, 2020 18:46 CET Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om 45,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 1 oktober 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 5 oktober 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till […]

Läs mer

Andra artiklar

Skyddsåtgärder mot covid-19 införda i produktionsprocessen för den svenska batteritillverkaren

Skyddsåtgärder mot covid-19 införda i produktionsprocessen för den svenska batteritillverkaren

| 30 september, 2020 | 0 kommentarer

ons, sep 30, 2020 20:23 CET Allt eftersom världen anpassar sig till det nya normala har många företag behövt anpassa och utveckla sin verksamhet. Övergången har för många upplevts som oroväckande och har i vissa fall inneburit ett stopp för den dagliga verksamheten. Innan den globala pandemin var ett faktum genomförde Nilar en rad åtgärder […]

Läs mer

Förändring i Bultens koncernledning

Förändring i Bultens koncernledning

| 30 september, 2020 | 0 kommentarer

ons, sep 30, 2020 19:35 CET Tidigare i år förvärvade Bulten den globala fästelementsleverantören PSM International (PSM). I samband med att ett integrationsarbete inleds har PSM:s VD Marco Suzuki valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström kommer att överta ledningen för PSM till dess att en ny ledningsstruktur finns på plats. […]

Läs mer

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

| 30 september, 2020 | 0 kommentarer

ons, sep 30, 2020 19:33 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN […]

Läs mer