Aktieanalys från Nordea

Commissioned Research: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)

Commissioned Research: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)

Disclaimer and legal disclosures Origin of the report This report originates from: Nordea Bank AB (publ), including its branches Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland and Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (together “Nordea”) acting through their unit Nordea Markets. Nordea Bank AB (publ) […]

Läs mer

Commissioned Research: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)

Commissioned Research: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)

Disclaimer and legal disclosures Origin of the report This report originates from: Nordea Bank AB (publ), including its branches Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, Nordea Bank AB (publ), filial i Finland and Nordea Bank AB (publ), filial i Norge (together “Nordea”) acting through their unit Nordea Markets. Nordea Bank AB (publ) […]

Läs mer

Commissioned Research: Cantargia

Commissioned Research: Cantargia

Research Why a US recession isn’t just around the corner The recent flattening of the US yield curve has sparked fears of a looming US recession. Don’t panic, says Nordea Markets analyst Jan von Gerich. Nordea Markets05. Jan 2018

Läs mer

Commissioned Research: DOF

Commissioned Research: DOF

Commissioned Research Commissioned Research: Magnolia Bostad A lovely bouquet of project starts, with more to come Nordea Markets | 26. Feb 2018

Läs mer

Commissioned Research: Investors House

Commissioned Research: Investors House

Commissioned Research Commissioned Research: Magnolia Bostad A lovely bouquet of project starts, with more to come Nordea Markets | 26. Feb 2018

Läs mer

Marknadsnyheter

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

fr, maj 25, 2018 21:00 CET Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018. För ytterligare information vänligen […]

Läs mer

Ahlsell emitterar obligationslån om totalt 750 MSEK

Ahlsell emitterar obligationslån om totalt 750 MSEK

fr, maj 25, 2018 20:30 CET Ahlsell AB (publ) har idag genomfört en första emission av ett icke säkerställt obligationslån om 750 MSEK med en löptid om fyra år. Detta inom ramen för det nyligen etablerade MTN programmet. Obligationslånet löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +2,00%. Intresset för emissionen var mycket stort […]

Läs mer

Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

fr, maj 25, 2018 15:35 CET Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående företrädesemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjlighet att teckna i emissionen. Under förlängningsperioden kommer ingen […]

Läs mer

Anhållen i Umeå släppt

Anhållen i Umeå släppt

fr, maj 25, 2018 15:42 CET Den man som sedan natten till fredagen varit anhållen skäligen misstänkt för mord på en kvinna i en lägenhet i Umeå har försatts på fri fot. Efter den rättsmedicinska undersökningen av mannen har åklagare fattat beslut om att häva anhållandet. Det finns i nuläget inget som tyder på att […]

Läs mer

#18-11 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Obducat AB

#18-11 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Obducat AB

fr, maj 25, 2018 15:40 CET Emissionen i Obducat AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Obducat BTUB har nu fastställts till den 29 maj 2018. Första handelsdag för teckningsoptionen (TO12B) har fastställts till 4 juni 2018. Villkor för teckningsoption Serie 12 (TO12B) En (1) teckningsoption av serie 12 (TO12B) […]

Läs mer

Andra artiklar

Ahlsell emitterar obligationslån om totalt 750 MSEK

Ahlsell emitterar obligationslån om totalt 750 MSEK

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 20:30 CET Ahlsell AB (publ) har idag genomfört en första emission av ett icke säkerställt obligationslån om 750 MSEK med en löptid om fyra år. Detta inom ramen för det nyligen etablerade MTN programmet. Obligationslånet löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR +2,00%. Intresset för emissionen var mycket stort […]

Läs mer

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

EYEONID GROUP AB: Årsredovisning 2017

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 21:00 CET Styrelsen i Eyeonid Group AB publicerar årsredovisningen avseende räkenskapsår 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018. För ytterligare information vänligen […]

Läs mer

Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

Förlängd teckningstid i Rethinking Care Sweden AB:s pågående företrädesemission till 1 juni 2018

| 25 maj, 2018 | 0 kommentarer

fr, maj 25, 2018 15:35 CET Styrelsen i Rethinking Care Sweden AB (publ) har, i enlighet med emissionsvillkoren, beslutat att förlänga tiden för teckning av units i den pågående företrädesemissionen (såväl med som utan företrädesrätt). Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjlighet att teckna i emissionen. Under förlängningsperioden kommer ingen […]

Läs mer