Teknisk analys

Teknisk analys på H&M-aktien inför årets första handelsdag

Teknisk analys på H&M-aktien inför årets första handelsdag

En teknisk analys på H&M inför 2022 års första handelsdag. Ingemar Carlsson har tittat närmare på vad som kan hända med aktien. Aktien är inne i en uppgång och analysen visar att det bara är början.

Läs mer

Teknisk analys på Evolution Gaming

Teknisk analys på Evolution Gaming

Teknisk analys på Evolution Gaming-aktien som just nu är väldigt i ropet. Long Life Trading analyserar och det ser vid en snabb blick ut som att aktien visar styrka men när man kollar närmare så finns rejält med svaghet.

Läs mer

Teknisk analys på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma

Teknisk analys på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma

Teknisk analys gjord av Long Life Trading på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma i högt tempo. Aktiemarknaden når kritiska nivåer.

Läs mer

Investtech analyserar börsen

Investtech analyserar börsen

Espen Grønstad från den välkända tekniska analys-firman Investtech analyserar börsen och sex olika högriskaktier.

Läs mer

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Nils Brobacke gör teknisk analys på räntor (high yield bonds), valutor, aktieindex och råvaror (bland annat olja och silver). Han går tydligt igenom vilka nivåer som gäller och vad en trader ska göra vid dem.

Läs mer

Marknadsnyheter

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

På årsstämman idag lördag valdes tre nya styrelseledamöter in i Friluftsfrämjandets styrelse. De invalda är Anna Nergårdh, Ulrika von Thiele Schwarz och Peter Westman. Anna Nergårdh är specialistläkare i kardiologi och internmedicin. Anna har haft flera uppdrag på ledningsnivå inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Ulrica von […]

Läs mer

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s delårsrapport för kvartal ett 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern iStenhus Fastigheter i Norden AB. För mer information vänligen kontakta: VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: [email protected] Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 […]

Läs mer

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier20.05.2022 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, ** XSTO 121 209 9,37 1 135 652,28 XHEL 99 800 9,37 934 986,28 CEUX 230 362 […]

Läs mer

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i de förvärvsanalyser som gjorts efter att bokslutskommunikén för 2021 publicerats. Bland annat innebär detta att koncernens resultat för 2021 minskar med ca 1,8 MSEK jämfört med vad som kommunicerats tidigare. Koncernens resultat för Q1 2022 ökar med 4,3 MSEK. Detaljerad redogörelse för förändringarna efter avlämnande av bokslutskommuniké […]

Läs mer

Wonderful Times Group Delårsrapport Januari – Mars 2022

Wonderful Times Group Delårsrapport Januari – Mars 2022

Januari – mars 2022 Omsättningen uppgick till 19,4 MSEK (22,1). EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,9). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -3,9 MSEK (-2,7). Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK (1,5). Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,5). Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,34). VD-kommentar 2022 har inletts med ett kvartal […]

Läs mer

Andra artiklar

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

| 21 maj, 2022 | 0 kommentarer

På årsstämman idag lördag valdes tre nya styrelseledamöter in i Friluftsfrämjandets styrelse. De invalda är Anna Nergårdh, Ulrika von Thiele Schwarz och Peter Westman. Anna Nergårdh är specialistläkare i kardiologi och internmedicin. Anna har haft flera uppdrag på ledningsnivå inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Ulrica von […]

Läs mer

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

| 21 maj, 2022 | 0 kommentarer

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s delårsrapport för kvartal ett 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern iStenhus Fastigheter i Norden AB. För mer information vänligen kontakta: VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: [email protected] Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 […]

Läs mer

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier20.05.2022 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, ** XSTO 121 209 9,37 1 135 652,28 XHEL 99 800 9,37 934 986,28 CEUX 230 362 […]

Läs mer