Teknisk analys

Teknisk analys på Evolution Gaming

Teknisk analys på Evolution Gaming

Teknisk analys på Evolution Gaming-aktien som just nu är väldigt i ropet. Long Life Trading analyserar och det ser vid en snabb blick ut som att aktien visar styrka men när man kollar närmare så finns rejält med svaghet.

Läs mer

Teknisk analys på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma

Teknisk analys på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma

Teknisk analys gjord av Long Life Trading på Cell Impact, Fingerprint Cards, Kancera och Synact Pharma i högt tempo. Aktiemarknaden når kritiska nivåer.

Läs mer

Investtech analyserar börsen

Investtech analyserar börsen

Espen Grønstad från den välkända tekniska analys-firman Investtech analyserar börsen och sex olika högriskaktier.

Läs mer

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Teknisk analys med Nils Brobacke räntor, valutor, råvaror och aktieindex

Nils Brobacke gör teknisk analys på räntor (high yield bonds), valutor, aktieindex och råvaror (bland annat olja och silver). Han går tydligt igenom vilka nivåer som gäller och vad en trader ska göra vid dem.

Läs mer

Erik Hansén förklarar teknisk analys

Erik Hansén förklarar teknisk analys

Erik Hansén ger en snabb förklaring på vad teknisk analys är, varför man använder den och hur den skiljer sig från fundamental analys.

Läs mer

Marknadsnyheter

Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units

Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units

tis, dec 01, 2020 17:05 CET Styrelsen för Hudya AB (”Hudya” eller ”bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 juni 2020, beslutat om en riktad emission av högst 277 142 Units, där varje (1) Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen omfattar därmed 2 771 420 aktier och 3 879 988 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av […]

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 103,85 för november 2020

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 103,85 för november 2020

tis, dec 01, 2020 16:50 CET Stockholm 1 december 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2020 – […]

Läs mer

Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 105,21 för november 2020

Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 105,21 för november 2020

tis, dec 01, 2020 16:50 CET Stockholm 1 december 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2020 – Fondens […]

Läs mer

Påminnelse om utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Påminnelse om utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

tis, dec 01, 2020 16:48 CET Utnyttjandeperioden för Quickbits teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag och löper till och med den 31 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på NGM Nordic SME är den 29 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för […]

Läs mer

HUBSO Group AB: Avtal om likviditetsgaranti uppsagd

HUBSO Group AB: Avtal om likviditetsgaranti uppsagd

tis, dec 01, 2020 16:46 CET Avtalet med Sedemera Fondkommission angående tjänsten som likviditetsgarant i bolagets aktie upphör. Uppdraget kommer att avslutas den 30 december 2020. Aktien bedöms ha god spridning, varpå likviditetsgarantin inte längre behövs. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre föreligger. För mer information, kontakta bolaget på: Josefine Abrahamsson, VDir(at)hubsogroup.comwww.hubsogroup.com […]

Läs mer

Andra artiklar

Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units

Styrelsen för Hudya har beslutat om riktad emission av Units

| 1 december, 2020 | 0 kommentarer

tis, dec 01, 2020 17:05 CET Styrelsen för Hudya AB (”Hudya” eller ”bolaget”) har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 juni 2020, beslutat om en riktad emission av högst 277 142 Units, där varje (1) Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO1. Emissionen omfattar därmed 2 771 420 aktier och 3 879 988 teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av […]

Läs mer

Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 105,21 för november 2020

Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 105,21 för november 2020

| 1 december, 2020 | 0 kommentarer

tis, dec 01, 2020 16:50 CET Stockholm 1 december 2020 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2020 – Fondens […]

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 103,85 för november 2020

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör NAV-kurs 103,85 för november 2020

| 1 december, 2020 | 0 kommentarer

tis, dec 01, 2020 16:50 CET Stockholm 1 december 2020 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm. Fonden offentliggör NAV-kurs för november 2020 – […]

Läs mer