Tanalys

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

rss-flöde

Tanalys senaste inlägg

Sändarförsedda hajar släpps ut i havet utanför Lysekil

Sändarförsedda hajar släpps ut i havet utanför Lysekil

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag har Havets Hus och Världsnaturfonden WWF släppt ut 12 akvarieuppfödda småfläckiga rödhajar i Gullmarsfjorden utanför Lysekil. För första gången har de utrustats med sändare, vilket är ett stort steg inom bevarandeprojektet som pågått sedan 2003. Dykare från Havets hus släpper ut småfläckig rödhaj i Gullmarsfjorden. Foto: WWF – Genom att sätta ut sändarförsedda hajar […]

Läs mer

SynAct Pharma AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

SynAct Pharma AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat att de bedömer att SynAct Pharma AB (”SynAct” eller ”Bolaget”) uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att spridningskravet avseende aktierna […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag, den 28 juni 2022, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fattade beslut enligt följande. Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen […]

Läs mer

WACKER to Invest Double-Digit Million-Euro Sum in Biotechnology Center

WACKER to Invest Double-Digit Million-Euro Sum in Biotechnology Center

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Munich, June 27, 2022 – The WACKER Group is concentrating its biotechnology research activities in Munich. The company is investing a double-digit million-euro sum in the construction of a Biotechnology Center, which is scheduled to be operational in 2024. This investment will strengthen WACKER’s biotechnology business. För mer information se bifogad pressrelease. For further information, […]

Läs mer

TCECURs dotterbolag TC Connect AS vinner ramavtal med norska Polisen värt 16 mnok

TCECURs dotterbolag TC Connect AS vinner ramavtal med norska Polisen värt 16 mnok

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

TC Connect AS har signerat ett avtal med den norska Polisen gällande tillbehör till Motorola utrustning för helhetslösningar inom säker kommunikation.  Avtalet gäller i 4 år och har ett estimerat värde på ca 16 mnok.  ”Vi är stolta över att ha vunnit avtalet med Polisen och ser framemot ett flerårigt och gott samarbete”, säger Harald […]

Läs mer

300 ungdomar får sommarjobb hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

300 ungdomar får sommarjobb hos Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) erbjuder unga möjlighet till sommarjobb – för varje fast anställd i SBB Förvaltning anställs också en ung sommarjobbare. SBB är Europas största ägare av social infrastruktur. Med detta följer ett ansvar att också vara det mest socialt hållbara bolaget. Det är i den rollen som vi står upp för samhället […]

Läs mer

Pressinbjudan: Liberalerna presenterar energipolitisk nyhet

Pressinbjudan: Liberalerna presenterar energipolitisk nyhet

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

I morgon håller Liberalernas partiledare, Johan Pehrson samt Arman Teimouri, energipolitisk talesperson, pressträff för att presentera energipolitisk nyhet. Tid: 09:00 Plats: Riksdagens presscenter Kontakt Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20

Läs mer

SBF Bostad AB (publ) – Nyemission B-aktier

SBF Bostad AB (publ) – Nyemission B-aktier

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) kan informera att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier avslutades den 23 juni 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till cirka 28,3 miljoner kronor. Detta var den andra nyemissionen av B-aktier och den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, […]

Läs mer

Med nytt namn möter Neola Medical AB marknadens efterfrågan på övervakning av för tidigt födda barns lungor

Med nytt namn möter Neola Medical AB marknadens efterfrågan på övervakning av för tidigt födda barns lungor

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

​ Idag lanserades Neola Medical AB, ett varumärke som visar omvärlden bolagets fokus på neonatal intensivvård och på produkten Neola, Neonatal Lung Analyzer, som övervakar för tidigt födda barns lungor – Vi går nu in i en internationell expansionsfas och har då beslutat att byta företagsnamn till Neola Medical AB som tydligare beskriver bolagets verksamhet […]

Läs mer

L: Ny kärnkraft kräver ny regering

L: Ny kärnkraft kräver ny regering

| 28 juni, 2022 | 0 kommentarer

Idag gav Vattenfall ett nytt besked om att man utreder möjligheterna att bygga två små modulära kärnkraftsreaktorer i anslutning till Ringhals för att möta den ökade elförbrukningen i Sverige. Reaktorerna beräknas kunna vara i drift redan 2030. Det är välkommet att ny fossilfri energiproduktion nu planeras i Sverige. Liberalerna har kämpat för detta i årtionden. […]

Läs mer