Tanalys

AirForestry får stort anslag från Energimyndigheten för att effektivisera skogsbruket

UPPSALA, 17 november 2023 – AirForestry har beviljats ett bidrag på 31 827 200 SEK från Energimyndigheten. Anslaget stödjer AirForestrys vision om ett mer skonsamt, hållbart och elektrifierat skogsbruk.

Gallring spelar en viktig roll i skogsbruket. Med sin innovativa drönarteknologi syftar AirForestry till att göra denna process mer effektiv och miljövänlig. I samarbete med skogsindustrin  och Skogforsk lanserar AirForestry ett projekt för att modernisera gallringsmetoderna med användning av drönare istället för markgående maskiner.

Projektets totala finansiering uppgår till 31 827 200 SEK, varav 30 874 500 SEK tilldelas AirForestry och resterande summa går till Skogforsk. Projektet pågår från 2023 till 2025.

Energimyndigheten bedömer att AirForestrys teknik för gallring av skog med drönare har potential att varamer energieffektiv än konventionell teknik med markgående maskiner. Bland fördelarna märks möjligheten att utföra gallring i flera omgångar, ett minskat behov av stickvägar, samt att markskador undviks. Dessa fördelar bidrar också till att stärka skogens roll som en CO2-sänka. Projektgruppen bakom AirForestry besitter omfattande kunskap inom skogsvård, automation och andra relevanta områden. Skogsindustrins intresse framgår av Billeruds och Skogforsks deltagande samt genom skogsbranschens tidigare ekonomiska stöd till AirForestrys projekt.

Olle Gelin, VD och medgrundare för AirForestry, uttryckte: ”Vi är tacksamma och hedrade över att Energimyndigheten har sett potentialen i vår teknik. Denna investering är central i vår strävan att förbättra skogsbruket i Sverige och globalt.”

Kontakt 

För vidare frågor om AirForestry kontakta bolaget på telefon +46 70-049 78 47 eller press@airforestry.com

Om AirForestry 

AirForestry gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften. Genom vår innovativa gallring bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen från skogsarbete samtidigt som vi ökar skogens förmåga att binda kol. Genom att skapa bättre skogar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Det är inte bara vårt främsta mål utan också vår främsta drivkraft. 

Läs mer på www.airforestry.com, se våra filmer här och följ oss på LinkedIn för det senaste. 

AirForestry – Vi bygger framtidens skogsbruk  # Reinventing Forestry

Gör: Skogsgallring från ovan med eldrivna autonoma drönare, för mer produktiva, resilienta och vackra skogar.
Grundare: Olle Gelin, Mauritz Andersson, Markus Romar, Caroline Walerud.
Vd: Olle Gelin
Ort: Uppsala
Anställda: 24

Startår: 2020
Nettoomsättning: totalt 1,5 MSEK från start

Finansiering: totalt 65 MSEK fördelat på riskkapital, bidrag, lån, och kundintäkter

Huvudägare: Grundarna samt Walerud Ventures.
Milstolpar och Innovation: Vi har byggt världens lättaste skördaraggregat, som hänger från drönaren och kvistar av och sågar trädet. Vår drönare är optimerad för att lyfta 200 kg (gallringsträd väger 40-140 kg). Beviljat flygtillstånd från Transportstyrelsen. 

Konkurrens: Sveriges gallring görs främst med markgående skogsmaskiner. De väger upp till 30 ton, skadar marken, kräver 5 meter breda stickvägar för att nå träden som ska gallras, är en dålig arbetsmiljö och bränner 200L diesel per dag (3.5 miljarder diesel globalt per år). 

Priser: Norrsken Impact/100 winner of Public Vote, World Economic Forum Top Innovator, Techarenan Business Award, 33-listan, osv. 

Samarbetspartners och sponsorer: Sveaskog, Tele2, Vattenfall, Vinnova, SkogForsk, Energimyndigheten, osv.   

Jobba här! Se https://careers.airforestry.com/

Exit mobile version