Connect with us

Marknadsnyheter

AirForestry får stort anslag från Energimyndigheten för att effektivisera skogsbruket

Published

on

UPPSALA, 17 november 2023 – AirForestry har beviljats ett bidrag på 31 827 200 SEK från Energimyndigheten. Anslaget stödjer AirForestrys vision om ett mer skonsamt, hållbart och elektrifierat skogsbruk.

Gallring spelar en viktig roll i skogsbruket. Med sin innovativa drönarteknologi syftar AirForestry till att göra denna process mer effektiv och miljövänlig. I samarbete med skogsindustrin  och Skogforsk lanserar AirForestry ett projekt för att modernisera gallringsmetoderna med användning av drönare istället för markgående maskiner.

Projektets totala finansiering uppgår till 31 827 200 SEK, varav 30 874 500 SEK tilldelas AirForestry och resterande summa går till Skogforsk. Projektet pågår från 2023 till 2025.

Energimyndigheten bedömer att AirForestrys teknik för gallring av skog med drönare har potential att varamer energieffektiv än konventionell teknik med markgående maskiner. Bland fördelarna märks möjligheten att utföra gallring i flera omgångar, ett minskat behov av stickvägar, samt att markskador undviks. Dessa fördelar bidrar också till att stärka skogens roll som en CO2-sänka. Projektgruppen bakom AirForestry besitter omfattande kunskap inom skogsvård, automation och andra relevanta områden. Skogsindustrins intresse framgår av Billeruds och Skogforsks deltagande samt genom skogsbranschens tidigare ekonomiska stöd till AirForestrys projekt.

Olle Gelin, VD och medgrundare för AirForestry, uttryckte: ”Vi är tacksamma och hedrade över att Energimyndigheten har sett potentialen i vår teknik. Denna investering är central i vår strävan att förbättra skogsbruket i Sverige och globalt.”

Kontakt 

För vidare frågor om AirForestry kontakta bolaget på telefon +46 70-049 78 47 eller press@airforestry.com

Om AirForestry 

AirForestry gör det möjligt att gallra skog på ett helt nytt sätt, nämligen från luften. Genom vår innovativa gallring bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen från skogsarbete samtidigt som vi ökar skogens förmåga att binda kol. Genom att skapa bättre skogar bidrar vi till ett mer hållbart samhälle – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Det är inte bara vårt främsta mål utan också vår främsta drivkraft. 

Läs mer på www.airforestry.com, se våra filmer här och följ oss på LinkedIn för det senaste. 

AirForestry – Vi bygger framtidens skogsbruk  # Reinventing Forestry

Gör: Skogsgallring från ovan med eldrivna autonoma drönare, för mer produktiva, resilienta och vackra skogar.
Grundare: Olle Gelin, Mauritz Andersson, Markus Romar, Caroline Walerud.
Vd: Olle Gelin
Ort: Uppsala
Anställda: 24

Startår: 2020
Nettoomsättning: totalt 1,5 MSEK från start

Finansiering: totalt 65 MSEK fördelat på riskkapital, bidrag, lån, och kundintäkter

Huvudägare: Grundarna samt Walerud Ventures.
Milstolpar och Innovation: Vi har byggt världens lättaste skördaraggregat, som hänger från drönaren och kvistar av och sågar trädet. Vår drönare är optimerad för att lyfta 200 kg (gallringsträd väger 40-140 kg). Beviljat flygtillstånd från Transportstyrelsen. 

Konkurrens: Sveriges gallring görs främst med markgående skogsmaskiner. De väger upp till 30 ton, skadar marken, kräver 5 meter breda stickvägar för att nå träden som ska gallras, är en dålig arbetsmiljö och bränner 200L diesel per dag (3.5 miljarder diesel globalt per år). 

Priser: Norrsken Impact/100 winner of Public Vote, World Economic Forum Top Innovator, Techarenan Business Award, 33-listan, osv. 

Samarbetspartners och sponsorer: Sveaskog, Tele2, Vattenfall, Vinnova, SkogForsk, Energimyndigheten, osv.   

Jobba här! Se https://careers.airforestry.com/

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.