RSSMarknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.01.2022

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.01.2022

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 21:30 CET Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier20.01.2022 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.01.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, ** XSTO 1 071 892 10,48 11 236 751,63 XHEL 820 […]

Läs mer

Stefan Blom lämnar uppdraget som styrelseordförande i Storytel – Hans-Holger Albrecht föreslås som ny ordförande

Stefan Blom lämnar uppdraget som styrelseordförande i Storytel – Hans-Holger Albrecht föreslås som ny ordförande

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 21:15 CET Storytel Group meddelar idag att styrelseordförande Stefan Blom tagit beslutet att lämna sin post. Valberedningen föreslår Hans-Holger Albrecht till ny ordförande. En extra bolagsstämma kommer att hållas så snart som möjligt. Inbjudan kommer att sändas ut i en separat pressrelease. Lars Bergkvist, ordförande i Valberedningen:– Valberedningen har sökt efter den […]

Läs mer

Sociallite Us förvärvar Torget Updated Sweden AB

Sociallite Us förvärvar Torget Updated Sweden AB

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 19:16 CET Stockholm 2022-01-20 I linje med Sociallite Us AB:s (publ) (“Sociallite”) kommunicerade strategi att förvärva plattformar och bolag kan Sociallite meddela att det idag träffat avtal om att förvärva 100 procent av Torget Updated Sweden AB (“Torget Updated Sweden”). Torget Updated Sweden blir ett ypperligt tillskott till våra SaaS-produkter och […]

Läs mer

Fastpartner emitterar gröna obligationer om totalt SEK 1,3 miljarder

Fastpartner emitterar gröna obligationer om totalt SEK 1,3 miljarder

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 18:30 CET Fastpartner har framgångsrikt emitterat två obligationslån om totalt SEK 1,3 miljarder med förfall i februari 2027 under sitt MTN-program. Ett obligationslån är på SEK 900 miljoner med rörlig ränta och löper med en kupong om STIBOR 3M + 1,45 procentenheter och det andra obligationslånet är på SEK 400 miljoner […]

Läs mer

Avstämningsdag för aktiesplit i Instalco AB (publ) fastställd

Avstämningsdag för aktiesplit i Instalco AB (publ) fastställd

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 18:00 CET Instalco AB (publ) har tidigare kommunicerat att den extra bolagsstämman den 13 januari 2022 beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (en s.k. aktiesplit) och att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för uppdelningen. Styrelsen har i dag beslutat att avstämningsdagen […]

Läs mer

Digital pressträff med skolminister Lina Axelsson Kihlblom den 21 januari 2022

Digital pressträff med skolminister Lina Axelsson Kihlblom den 21 januari 2022

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 17:30 CET I morgon, fredag den 21 januari, håller skolminister Lina Axelsson Kihlblom en digital pressträff om lagrådsremissen Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola. Tid: 21 januari 2022 kl. 08.15 Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube. Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa […]

Läs mer

Begäran om extra bolagsstämma i Hoist Finance för ändring av styrelsens sammansättning

Begäran om extra bolagsstämma i Hoist Finance för ändring av styrelsens sammansättning

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 17:10 CET Aktieägare som representerar mer än tio procent av de utestående aktierna och rösterna i Hoist Finance AB (publ) har begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma. Aktieägarna har föreslagit en minskning av antalet styrelseledamöter till sex och nyval av fem ledamöter. Kallelse kommer att skickas ut inom två […]

Läs mer

We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

We aRe Spin Dye byter namn till MBRS Group och registrerar kvittningsemission samt genomför byte av kortnamn för aktien till ”MBRS”

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 17:01 CET Bolagsverket har idag registrerat Bolagets nya företagsnamn. Bolagsverket har samma dag registrerat Kvittningsemissionen. I och med registreringen av Kvittningsemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 437 505,29 kronor till totalt 4 062 508,78 kronor och antalet aktier i Bolaget ökar från 14 772 759 till 36 931 898 aktier. Vid extra bolagsstämma den 30 december 2021 beslutades om byte […]

Läs mer

AIK Fotboll introducerar skolaktiveringar

AIK Fotboll introducerar skolaktiveringar

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 17:00 CET AIK Fotboll kommer, med start 2022, att introducera skolaktiveringar som en del av klubbens ordinarie samhällsengagemang. Initiativet är ett samarbete mellan vårdgivaren Kry och flera av Stockholms fotbollsklubbar, där AIK Fotboll projektleder arbetet. Syftet med skolaktiveringarna är att introducera fotbollen som ett roligt medel till att stimulera ökad fysisk […]

Läs mer

Berghs Growth Marketing-studenter i tätare samarbete med Norrskens entreprenörer

Berghs Growth Marketing-studenter i tätare samarbete med Norrskens entreprenörer

| 20 januari, 2022 | 0 kommentarer

tor, jan 20, 2022 16:55 CET Berghs har i flera år samarbetat med Norrsken Foundation, som en del i arbetet med att skapa större social impact. Nu fördjupas denna relation ytterligare, inom Berghs Growth Marketing-heltidsutbildning. De studenterna som började sin utbildning i höstas kommer att genomföra ett ”mini-hackathon” med Norrskens start-ups, medan studenterna som börjar […]

Läs mer