RSSMarknadsnyheter

Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand

Best of Brands butik i Sickla stängd efter brand

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

MBRS Group AB (”MBRS” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en brand inträffat den 18 maj i butiks- och lagerlokalen, tillhörande dotterbolaget Best of Brands Scandinavia AB, i Sickla. På grund av omfattande rök- och vattenskador är butiken stängd och en utförsäljning planeras genomföras inom de närmaste dagarna. Därefter väntas ett saneringsarbete som beräknas pågå under flera […]

Läs mer

Spermosens ingår avtal avseende validering för CE-märkning med Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö

Spermosens ingår avtal avseende validering för CE-märkning med Reproduktionsmedicinskt centrum Malmö

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Spermosens och Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) i Malmö ingår avtal avseende klinisk validering av Juno-Checked för att erhålla CE-märkning. Studien planeras att genomföras under 2022. RMC är en av de största publika IVF-klinikerna i Sverige och ingår i Region Skåne. Under 2019 genomförde RMC 14% av alla färska embryoöverföringar rapporterade i Sverige och 26% av alla […]

Läs mer

Market Notice 82/22 – Last day of trading in PolarCool AB’s BTA

Market Notice 82/22 – Last day of trading in PolarCool AB’s BTA

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Last day of trading in the company’s paid subscribed share, POLAR BTA, is May 25, 2022.  Information about the paid subscribed share:Shortname: POLAR BTA ISIN: SE0017830979Orderbook-ID: 9TLFCFI: ESNUFRFISN: POLARCOOL/SHLast day of trading: May 25, 2022 Stockholm May 20, 2022 Spotlight Stock Market08-511 68 000  [email protected]

Läs mer

Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2022-03-31

Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2022-03-31

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Resultat och ställning, kvartal 1 2022 Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 72 (1 686) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 72 (1 056) tkr. Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 117 360 (602 866) tkr. Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut […]

Läs mer

Apikal Fastighetspartner II AB (publ); Delårsrapport 2022-03-31

Apikal Fastighetspartner II AB (publ); Delårsrapport 2022-03-31

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Resultat och ställning, kvartal 1 2022 Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 221 (215) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 221 (215) tkr. Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 128 445 (167 016) tkr. Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 152 […]

Läs mer

Sista dag för handel med BTA i PolarCool

Sista dag för handel med BTA i PolarCool

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Företrädesemissionen i PolarCool AB (publ) (”PolarCool” eller ”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 25 maj 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 30 maj 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in […]

Läs mer

Pressinbjudan: Konstnären och keramikern Haidar Mahdi ställer ut i Varbergs konsthall

Pressinbjudan: Konstnären och keramikern Haidar Mahdi ställer ut i Varbergs konsthall

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Under sommaren visas separatutställningen Master of Craft med konstnären och keramikern Haidar Mahdi. Välkommen på vernissage 28 maj. I Haidar Mahdis konstnärliga praktik utforskas keramikens materialitet och möjligheter. Hans keramiska verk täcks av tjocka rinnande glasyrer. Ytorna varierar; ibland känns de sträva och hårda, ibland mjuka och följsamma. Starka expressiva färger blandas med det allra […]

Läs mer

Landsbygdsministern till Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsministern till Landsbygdsriksdagen

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg reser till Jönköping för att under lördagen delta i årets landsbygdsriksdag. Väl på plats på Elmia Kongress i Jönköping för den sextonde landsbygdsriksdagen kommer statsrådet under lördagen delta i politikersamtal med fokus på levande bygder, digitalisering och det fortsatta arbetet med den regionala utvecklingspolitiken. För mer information om landsbygdsministerns programpunkter eller intervjuförfrågningar […]

Läs mer

Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2022

Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Mekonomen höll årsstämma idag den 20 maj 2022 på Bygget, Norrlandsgatan 11, i Stockholm. Mekonomens styrelse hade beslutat att aktieägare kunde utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i Mekonomens bolagsordning. Resultat- och balansräkningarStämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. AnsvarsfrihetStämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2022 i RugVista Group AB (publ)

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Beslut vid årsstämma 20 maj 2022 RugVista Group AB (publ):s årsstämma 2022 hölls idag, fredagen den 20 maj 2022, i bolagets lokaler på Frihamnsallén 10 i Malmö. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman. På årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen […]

Läs mer