Tanalys

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

rss-flöde

Tanalys senaste inlägg

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

Friluftsfrämjandet väljer in tre nya styrelseledamöter

| 21 maj, 2022 | 0 kommentarer

På årsstämman idag lördag valdes tre nya styrelseledamöter in i Friluftsfrämjandets styrelse. De invalda är Anna Nergårdh, Ulrika von Thiele Schwarz och Peter Westman. Anna Nergårdh är specialistläkare i kardiologi och internmedicin. Anna har haft flera uppdrag på ledningsnivå inom svensk hälso- och sjukvård, bland annat som chefsläkare och biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Ulrica von […]

Läs mer

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

MaxFastigheter i Sverige AB publicerar delårsrapport för kvartal ett och perioden januari-mars 2022

| 21 maj, 2022 | 0 kommentarer

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s delårsrapport för kvartal ett 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se Från och med 1 juli 2021 konsolideras MaxFastigheter som en underkoncern iStenhus Fastigheter i Norden AB. För mer information vänligen kontakta: VD Elias Georgiadis, Telefon: +46 707 96 13 34, Email: [email protected] Vice VD Mikael Nicander, Telefon: +46 708 […]

Läs mer

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 20.05.2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier20.05.2022 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 20.05.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, ** XSTO 121 209 9,37 1 135 652,28 XHEL 99 800 9,37 934 986,28 CEUX 230 362 […]

Läs mer

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys

Acuvi AB meddelar förändringar av förvärvsanalys

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Acuvi AB (”Acuvi” eller ”Bolaget”) meddelar förändringar i de förvärvsanalyser som gjorts efter att bokslutskommunikén för 2021 publicerats. Bland annat innebär detta att koncernens resultat för 2021 minskar med ca 1,8 MSEK jämfört med vad som kommunicerats tidigare. Koncernens resultat för Q1 2022 ökar med 4,3 MSEK. Detaljerad redogörelse för förändringarna efter avlämnande av bokslutskommuniké […]

Läs mer

Wonderful Times Group Delårsrapport Januari – Mars 2022

Wonderful Times Group Delårsrapport Januari – Mars 2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Januari – mars 2022 Omsättningen uppgick till 19,4 MSEK (22,1). EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (1,9). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -3,9 MSEK (-2,7). Resultat efter finansnetto uppgick till 1,0 MSEK (1,5). Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (1,5). Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,34). VD-kommentar 2022 har inletts med ett kvartal […]

Läs mer

Footway Group årsstämmokommuniké 2022

Footway Group årsstämmokommuniké 2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Footway Group AB har idag den 20 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelse och valberedning lagt fram. Resultatdisposition Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om […]

Läs mer

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 20.05.2022

FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 20.05.2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Fiskars Oyj Abp   Börsmeddelande 20.05.2022 kl. 18:30 EET/EEST   FISKARS OYJ ABP:S ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER 20.05.2022   Datum 20.05.2022   Börsaffär Köp   Aktie FSKRS   Antal 5 348 st. Medelpris/aktie 19,0859 EUR Högsta pris/aktie 19,1000 EUR Lägsta pris/aktie 18,8000 EUR Totalt pris 102 071,39 EUR           Bolagets innehav av […]

Läs mer

Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2022

Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2022

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 20 maj 2022. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2021. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av […]

Läs mer

Utsläpp av Ammoniak i östra Mölnlycke

Utsläpp av Ammoniak i östra Mölnlycke

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Ett utsläpp av Ammoniak inträffade c:a 14:30 i en företagslokal öster om Mölnlycke. Det aktuella företaget och närliggande lokaler utrymdes. Även vägen förbi företagslokalen spärrades av. Ingen människa är skadad. Räddningstjänsten är på plats med ett flertal enheter samt ledningsfordon. Räddningstjänsten kommer vara på plats till orsaken till läckaget är stoppat och hur länge detta […]

Läs mer

Hoi Publishing rekryterar meriterad nordisk marknadschef

Hoi Publishing rekryterar meriterad nordisk marknadschef

| 20 maj, 2022 | 0 kommentarer

Hoi Publishing har nu skrivit avtal med Maria Suneson som blir nordisk marknadschef på förlaget. Rekryteringen innebär en viktig förstärkning av Hoi-teamet och är ett steg i förverkligandet av den presenterade strategiplanen inriktad på tillväxt på den svenska marknaden genom fler imprints samt internationell expansion. Maria Suneson har tidigare arbetat som marknads- och kommunikationschef på […]

Läs mer