Tanalys

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

rss-flöde

Tanalys senaste inlägg

Kemisten är Norrlands främste entreprenör

Kemisten är Norrlands främste entreprenör

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 21:37 CET Under torsdagskvällen utnämndes Jonas Wiklund, Wibax Group AB, till Norrlands främste entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under galakvällen i Skellefteå utsågs dessutom Lina Andersson, Once Upon Publishing AB, till ”Årets kvinnliga stjärnskott”. Daniel McCabe, HighCon AB, blev ”Årets manliga stjärnskott” medan Adam och Daniel Brånby, […]

Läs mer

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.12.2021

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 02.12.2021

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 21:30 CET Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier02.12.2021 kl. 22.30 EET Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 02.12.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande: Handelsplats (MIC-kod) Antal aktier Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, ** XSTO 367 595 10,56 3 881 371,16 XHEL 303 994 […]

Läs mer

Alligator genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

Alligator genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med den genomförda företrädesemissionen

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 21:00 CET Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) har slutfört företrädesemission av stamaktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 7 oktober 2021 och godkändes av den extra bolagsstämman den 8 november 2021. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad […]

Läs mer

Arbetsrättsexperten – ledningsgruppen utökas med Domare från Uppsala Tingsrätt

Arbetsrättsexperten – ledningsgruppen utökas med Domare från Uppsala Tingsrätt

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 20:29 CET Arbetsrättsexpertens ledningsgrupp utökas med f.d domare. Arbetsrättsexperten styrs av VD Johannes Merbom i samråd med f.d domaren och idag chefsjurist Magnus Norström, chefsjurist Bo Villner och chefsjurist Katarina Andjelic.     Arbetsrättsexperten ledning Arbetsrättsexperten är Sveriges störste arbetsrättsbyrå. I november utökade Arbetsrättsexperten sin ledningsgrupp med ännu en topprekrytering. Sedan tidigare […]

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Spotlight Group AB

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 18:12 CET Aktieägarna i Spotlight Group AB, org. nr. 556797-0750, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 december 2021. Med anledning av den pågående pandemin kommer extra bolagsstämma, med stöd av tillfälliga lagregler, att genomföras genom enbart förhandsröstning (poströstning). Någon extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud […]

Läs mer

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

Spotlight Group föreslår incitamentsprogram

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 18:06 CET Styrelsen i Spotlight Group AB (”Spotlight Group” / ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagstämma fattar beslut om att införa ett incitamentsprogram (LTIP 2022) för ledande befattningshavare och personal inom koncernen. Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram då styrelsen bedömer det angeläget, och i alla aktieägares intresse, att […]

Läs mer

Inission AB ger en villkorlig garanti för Enedo Plcs 5 MEUR lån

Inission AB ger en villkorlig garanti för Enedo Plcs 5 MEUR lån

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 18:00 CET Inission AB (publ) meddelade den 26 november 2021 att Inission ger ett brygglån på minst 1 och maximalt 2 MEUR till Nasdaq Helsinki Oy-noterade Enedo Plc i vilket Inission har ett innehav om cirka 49,6%. Brygglåneavtalet beviljades för rörelsekapitaländamål i avvaktan på att Enedo slutför sina förhandlingar om ett […]

Läs mer

Meddelande om korrigering gällande extra bolagstämma

Meddelande om korrigering gällande extra bolagstämma

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 17:54 CET Styrelsen för Greater Than AB har idag konstaterat att kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar inte offentliggjordes vid korrekt datum avseende den extra bolagsstämma, vars kallelse offentliggjordes i pressmeddelande den 25 oktober 2021. Styrelsen gör därmed bedömningen att de i pressmeddelande den 15 november 2021, angivna stämmobesluten inte är gällande för bolaget. Bolaget avser därför inom […]

Läs mer

Presentation av ledamöter i Smoltek Nanotech Holdings valberedning

Presentation av ledamöter i Smoltek Nanotech Holdings valberedning

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 17:28 CET Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek”) meddelar att Lena Olving, Marie Landfors och David Pettersson föreslås som ledamöter i valberedningen inför Smolteks årsstämma 2022 av de tre största ägarna Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson och Kaj Holmberg. Dessa ledamöter kommer att utses givet att ett arvode införs till […]

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

tor, dec 02, 2021 17:22 CET Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB, org.nr 559020-2262 (”Smoltek” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 december 2021. Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin. Besök bolagets webbplats www.smoltek.com/investors för löpande uppdaterad information kring stämman. Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin Med anledning av pågående pandemi […]

Läs mer