Connect with us

Marknadsnyheter

BrainCool AB (publ): erhåller bidrag (grant) om 0,9 MSEK från Vinnova för bolagets projekt inom behandling av covid-19 patienter med hög feber

Published

on

Projektet stöder således en redan pågående studie med BrainCool´s produkt BrainCool™ System avseende kylbehandling av svårbehandlad feber hos Covid-19 patienter.

Vinnova programmet, ”innovationer i coronakrisens spår”, hade 260 ansökningar där ca 15 ansökningar godkändes för finansiering, varav Braincool följaktligen äro en.

 Målsättningen med Vinnovas projektet, är att avsluta den kliniska studien och utvärdera IPR (intellectual property rights), det vill säga patentmöjligheter inom ett nytt område för BrainCool. Vidare kommer utfallet av studien presenteras på vetenskapliga möten under 2020 och projektet kommer även mynna ut i en vetenskaplig publikation.

Efter denna Vinnovaansökan i samarbete med Södersjukhuset och Karolinska Institutet, har det nyligen framkommit ytterligare kunskap som tyvärr bekräftar våra farhågor om att den nya sjukdomen covid-19 inte bara är en respiratorisk sjukdom, utan även kan ge upphov till hjärnskador.

Se följande nya uppdateringar om hjärnskador relaterat till covid-19:

Nyhetsartikel BBC (med referenser till upp till 300 studier inom området) https://www.bbc.com/future/article/20200622-the-long-term-effects-of-covid-19-infection

En klinisk studie från Göteborgs Universitet / Sahlgrenska universitetsjukhuset, Zetterberg et al, Pressmeddelande från Göteborgs Universitet, med referens till publikation i Neurology. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/uog-cso061820.php

I ljuset av det nya kunskapsläget kan vårt projekt och vår studie leda till ytterligare ny kunskap inom ett helt nytt behandlingsområde samt generera en viktig vetenskaplig publikation. Publikationen, tillsammans med detta första grant, utgör en solid grund för ytterligare finansiering.

Vår produkt BrainCool™ System, vars huvudsyfte är att begränsa hjärnskador hos intensivvårdspatienter, kan med denna studie förutom att skapa ett bra kliniskt försäljningsunderlag för behandling av neurologisk feber, även medverka till att skapa nya viktiga rön för behandling av akut lungsvikt, ARDS (acute respiratory distress syndrome).

Braincool bidrar till nya erfarenheter genom att behandla patienter med feber utlöst av covid -19 och vi står förberedda inför framtida pandemier.

Uppemot en tredjedel av alla patienter som genomgår mekanisk ventilation vid IVA (intensivvårdsavdelning) lider av ARDS, som är ett allvarligt tillstånd med ca 40 procents mortalitet. ARDS drabbar ofta de svårast sjuka covid-19-patienterna, och då med ännu högre mortalitet.

Studier har visat att terapeutisk hypotermi (TH) som lungskyddande åtgärd i patienter med ARDS har gett ett förbättrat kliniskt utfall, och för covid-19 patienter är vår tes att TH även kan minska hjärnskador.

 – Projektet ligger helt i linje med BrainCool´s vision att erbjuda medicintekniska lösningar mot allvarliga medicinska problem. Tyvärr är det tydligt att covid-19 inte bara är en respiratorisk sjukdom utan även ger upphov till hjärnskador, vilket gör att BrainCool´s medicintekniska produkter särskilt intressanta.

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Tendo AB deltar på investerarträff med Financial Stockholm den 29 mars 2023

Published

on

By

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) genomför för närvarande en emission av units, vars teckningstid avslutas den 4 april 2023. Syftet med emissionen att finansiera förberedelser inför CE-märkning av Tendo OneGrip, produktoptimering, klinisk studie, dokumentation och regulatorisk process, samt marknadsbearbetning i Norden och förberedelser inför samarbetsavtal i marknader utanför Norden. Emissionsvolymen uppgår initialt till högst cirka 9,4 MSEK före transaktionskostnader. På onsdag, den 29 mars 2023, presenterar Bolagets VD Sofie Woge på investerarträff i Stockholm.

Investerarträff

Datum och tid: 29 mars 2023. Eventet startar kl. 17:30 och beräknas avslutas omkring kl. 20:30. Woges presentation pågår kl. 18:10-18:30.

Plats: Banérska Palatset i Kungsträdgården, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till eventet görs här.

Arrangör: Financial Stockholm.

 

För mer information om företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier av Truecaller B i vecka 12, 2023

Published

on

By

Mellan den 20 mars 2023 och 24 mars 2023 har Truecaller AB (publ) (LEI-kod 549300TEYF1FA5G5GK26) återköpt sammanlagt 856 540 egna B-aktier (ISIN: SE0016787071) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköpen är en del av det återköpsprogram som Truecaller AB tillkännagav den 23 september 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 23 september 2022 till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med “Emittentregelverket”.

 

Truecaller B-aktier har återköpts enligt följande:

Datum:

Aggregerad daglig volym (antal aktier):

Viktat genomsnittspris per dag (SEK):

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK):

20 mars 2023

143 960

30,6642

4 414 418,23

21 mars 2023

172 836

30,2998

5 236 896,23

22 mars 2023

215 276

29,9101

6 438 926,69

23 mars 2023

162 488

30,2608

4 917 016,87

24 mars 2023

161 890

30,1964

4 891 212,87

Total ackumulerat under vecka 12/2023

856 540

30,2361

25 898 470,89

Total ackumulerat under återköpsprogrammet

10 230 592

34,2370

350 265 043,58

 

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Truecallers räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Truecallers innehav av egna aktier per den 24 mars 2023 till

10 230 592 B-aktier och 5 100 000 C-aktier. Det totala antalet aktier i Truecaller, inklusive egna aktier, är 379 059 710 och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 363 729 118. 

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.

 

För mer information, kontakta gärna:

 

Andreas Frid, Head of IR & Communication

+46 705290800
andreas.frid@truecaller.com

Om Truecaller:

Truecaller är den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation. Vi möjliggör trygga och relevanta konversationer mellan människor och gör det effektivt för företag att nå konsumenter. Bedrägerier och oönskad kommunikation är vardag i digitala ekonomier och tillväxtmarknader i synnerhet. Vårt uppdrag är att skapa tillförlitlig kommunikation. Truecaller är en naturlig del av den dagliga kommunikationen för mer än 338 miljoner aktiva användare, har laddats ned mer än miljard gånger och har identifierat och blockerat omkring 50 miljarder oönskade samtal under 2022. Med huvudkontor i Stockholm sedan 2009, är vi ett entreprenöriellt företag som leds av medgrundarna och en mycket erfaren ledningsgrupp. Truecaller är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 8 oktober 2021. För mer information besök gärna corporate.truecaller.com.

 

 

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

BioStock: WntResearchs vd om optionsprogrammet och NeoFox-studien

Published

on

By

Utvecklingsbolaget WntResearch är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5. Kapitalinjektionen görs för att driva vidare fas IIb-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5. I samband med BioStock Investor Meeting berättade bolagets vd Pernilla Sandwall om optionsprogrammet, förändringar i studieplanen och utfallet i bolagets emission.

Se hela videointervjun med Pernilla Sandwall på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2023/03/wntresearchs-vd-om-optionsprogrammet-och-neofox-studien/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.