Tanalys

MAX är branschbäst i hållbarhet enligt svenskarna – för trettonde året i rad

Sustainable Brand Index (SBI) är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och MAX hamnar återigen på första plats i kategorin ”Restaurants, Cafés & Take-Away”. Totalt är det med 418 varumärken på den svenska listan där MAX hamnar på nummer 20.

– Att jobba med hållbarhet har varit en prioritet sedan MAX grundades 1968. Jag är stolt över att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas och att svenskarna ser vad vi gör. Vi vill få fler att jobba med hållbarhet som en del av kärnverksamheten – om vi kan visa att hållbarhet är lika med lönsamhet kan vi få med fler på tåget, säger Kaj Török som är hållbarhetschef på MAX.

Förra veckan släppte SBI rankingen för Danmark där MAX tar hem första platsen i samma kategori som i Sverige.

Den totala studien omfattar över 80 000 respondenter och över 1600 varumärken i 36 olika branscher. I Sverige har 29 000 respondenter intervjuats om 418 varumärken baserat på marknadsandelar inom sin bransch. Branschen Restaurants, Cafés & Take-Away landar på plats 24 av totalt 36 branscher. Restaurangen som placerar sig nästbäst inom Restaurants, Cafés & Take-Away hamnar på plats 120, att jämföras med MAX placering på 20:e plats.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. I 2023 års studie har ett riksrepresentativt urval av 29 000 svenskar i åldern 16-75 år intervjuats under perioden december 2022 – februari 2023. Totalt 1600 varumärken i 36 branscher har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen.

Rankingen visar hur varumärken uppfattas gällande hållbarhet. Definition av hållbarhet som används i undersökningen är de globala målen för hållbar utveckling; Sustainable Development Goals.

Lovisa Haeger, pressansvarig, MAX Burgers

lovisa.haeger@max.se

MAX Burgers grundades 1968 och är Sveriges äldsta burgarkedja. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. Redan 2008 började MAX klimatmärka menyn och klimatkompensera för alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Sedan 2018 har MAX en klimatpositiv meny, vilket innebär att företaget binder mer klimatgaser än hela värdekedjan släpper ut och samtidigt minskar utsläpp i linje med FN:s globala 1,5-gradersmål. Från 2006 har 7-10 procent av den årliga nettovinsten fördelats till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 354 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning. Kedjan har 190 restauranger i fem länder och sysselsätter cirka 7 500 medarbetare. MAX omsatte 4,1 miljarder SEK 2021.

Exit mobile version