Tanalys

Pensionärer: Glöm inte äldreomsorgen i budgeten i morgon

Inför morgondagens presentation av budgetpropositionen för 2023 har SKPF Pensionärerna en tydlig uppmaning till den nya regeringen: Glöm inte bort äldreomsorgen. Många av de brister som pandemin avslöjade finns kvar, och utmaningarna väntas växa framöver. Förbundet hoppas även på fler åtgärder för att öka äldres ekonomiska trygghet.

– Under pandemin blev det uppenbart för alla att stora förbättringar krävs i äldreomsorgen. Men nu när priserna skenar och lågkonjunkturen närmar sig är vi rädda att det snarare blir försämringar. Den nya regeringen måste prioritera satsningar på äldreomsorgen mer – den politik som presenterats hittills duger inte, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Förbundet har granskat såväl regeringsförklaringen som Tidöavtalet och kan konstatera att kommunernas omsorg om äldre personer har en undanskymd plats. I avtalet nämns att högerpartierna avser att tillsätta en utredning om kommunala läkare och en utredning om språkkrav på omsorgspersonalen. I statsministerns regeringsförklaring hördes inget alls om äldreomsorgen.

– I stället för att ge miljonbelopp i elprisstöd till storföretag som inte haft så höga elkostnader borde regeringen lägga pengarna på äldreomsorgen. Vi förväntar oss bland annat satsningar på bättre bemanning och arbetsmiljö, något som högerpartierna också lovat i valrörelsen. Det är helt avgörande för att förbättra omsorgen och samtidigt se till att den räcker när vi äldre blir allt fler, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Risk för ökade klyftor
Utsikterna för den svenska ekonomin är dystra. SKPF Pensionärerna följer därför noga vad regeringen kommer att göra för att öka pensionärernas ekonomiska trygghet. Regeringen har redan aviserat sänkt skatt för pensionärer. Med anledning av inflationen och den stundande lågkonjunkturen återstår dock att se om sänkningen ryms i budgeten för nästa år.

– En skattesänkning på pension skulle vara mycket välkommen nu när allt fler äldre lever på marginalen, och det är viktigt att den omfattar de med störst behov. Statistiken visar att det finns en grupp som lever i relativ fattigdom. Vi hör också oroande rapporter från frivilligorganisationer om att allt fler äldre söker sig dit för hjälp med mat och annat. Risken är nu stor att de ekonomiska klyftorna bland oss pensionärer kommer att öka, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Positivt med satsningar på kortare köer och minskad ensamhet
SKPF Pensionärerna välkomnar samtidigt de budgetsatsningar som regeringen redan har presenterat när det gäller bättre tillgänglighet i sjukvården samt minskad ensamhet.

– Det är positivt med ett fortsatt arbete för att öka tillgängligheten i hela vårdkedjan, från hälso- och vårdcentralerna till sjukhusen. Det är också angeläget att göra mer för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Petra Berg
Press- och opinionsansvarig
petra.berg@skpf.se
072-088 17 18

SKPF Pensionärerna är Sveriges tredje största pensionärsförbund med drygt 160 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet är religiöst och politiskt obundet. Många av medlemmarna har tidigare arbetat i välfärdsyrken, bland annat i vård och omsorg.

Exit mobile version