Tanalys

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande

15.3.2023 kl 12:45 EET

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp lanserar ett aktiesparprogram för personalen

Styrelsen för Fiskars Oyj Abp har beslutat att lansera ett aktiesparprogram, ”MyFiskars”, för Fiskarskoncernens personal i alla de länder där förverkligandet inte är förhindrat av lagliga, administrativa eller skattemässiga hinder.

Målet med MyFiskars är att inbjuda de anställda att förvärva och äga Fiskars aktier, och avsikten är att skapa en ägarkultur samt ytterligare öka de anställdas långsiktiga engagemang för bolaget.

Paul Ehrnrooth, styrelseordförande för Fiskars Oyj Abp, kommenterar lanseringen av MyFiskars: ”Jag är mycket glad över att kunna lansera det första aktiesparprogrammet för personalen under bolagets 374-åriga historia. MyFiskars gör våra anställda till Fiskars-ägare och aktieägare genom en enkel process. Jag är övertygad om att vi tack vare MyFiskars kommer att skapa en starkare ägarkultur och företagsanda inom bolaget.”

MyFiskars består av årligen påbörjade programperioder, där varje period består av en 12-månaders sparperiod och en innehavsperiod. MyFiskars erbjuds till cirka 6 600 fasta anställda i Fiskars Group. De anställda erbjuds en möjlighet att frivilligt spara en del av lönen och investera detta sparbelopp i Fiskars aktier. Sparbeloppet används för att förvärva Fiskars aktier kvartalsvis efter publiceringsdatumen för bolagets delårsrapporter. Som en belöning för visat engagemang tilldelar Fiskars de deltagande anställda en vederlagsfri tilläggsaktie (brutto) för varje två sparaktier som förvärvats med sparbeloppet. Förutsättningen för att få belöningen är kontinuerlig anställning och att de förvärvade sparaktierna behålls till innehavstidens slut.

Efter innehavsperiodens slut kommer den potentiella belöningen att betalas ut i aktier, eller delvis i aktier och delvis kontant. Avsikten med kontantdelen är att täcka för skatter och skatterelaterade kostnader som uppstår i länder där arbetsgivaren är skyldig att göra avdrag för skatt. Tilläggsaktierna är fritt överlåtbara efter registreringen på deltagarens värdeandelskonto. Sparaktier och tilläggsaktier är vanliga Fiskars aktier och berättigar till utdelning. Deltagare kan välja om de vill få utdelning i kontanter eller investera utdelningen i ytterligare aktier vid nästa anskaffningsdatum. Aktier som köps med utdelning har lika rätt till tilläggsaktier som aktier köpta med sparbelopp.

Deltagande i MyFiskars är frivilligt och de anställda bjuds in att delta i en programperiod i taget. Den första sparperioden börjar 1 juli 2023 och slutar 30 juni 2024. Innehavsperioden börjar vid det första förvärvet av sparaktier och slutar 30 juni 2026.

Det maximala antalet tilläggsaktier (brutto före skatt) för den första programperioden är cirka 120 500, beräknat utifrån rådande aktiekurs. Det slutliga antalet tilläggsaktier beror de anställdas deltagande- och sparandegrad i programmet, och om förutsättningarna för att ta emot tilläggsaktier är uppfyllda samt antalet aktier som förvärvats från marknaden med sparbeloppet. Endast som referens (observera att aktiernas marknadsvärde ständigt förändras) är det uppskattade totala värdet av tilläggsaktier för den första programperioden, beräknat utifrån den genomsnittliga volymvägda kursen för Fiskars-aktien den 14 mars 2023, högst circa 2 miljoner euro.

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Media och investerarkontakter:

Essi Lipponen, Director, Investor Relations, tel. +358 40 829 1192 

Kort om Fiskars Group

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) är ett globalt hem för designdrivna varumärken för inomhus- och utomhusbruk. Våra varumärken är bl.a. Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford och Wedgwood. Våra varumärken finns tillgängliga i över 100 länder och vi har cirka 350 egna butiker. Vi har nästan 7 000 medarbetare och 2022 uppgick vår omsättning till 1,2 miljarder euro.

Vi är enade bakom vårt gemensamma syfte: att göra vardagen extraordinär genom nyskapande design. Sedan 1649 har vi designat tidlösa, funktionella och vackra produkter, samtidigt som vi driver innovation och hållbar tillväxt.

Läs mera: fiskarsgroup.com/sv

Exit mobile version