RSSMarknadsnyheter

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla Plast

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla Plast

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 18:00 CET EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV […]

Läs mer

LKAB blir ny huvudägare av Bergteamet AB

LKAB blir ny huvudägare av Bergteamet AB

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 17:31 CET LKAB kommer, efter konkurrensmyndigheternas godkännande, förvärva 75% av aktierna i Bergteamet AB. – Som en del av LKAB:s strategi med brytning på stora djup i våra underjordsgruvor ser vi stort behov av specialiserade bergentreprenader under lång tid framöver. Bergteamet har en lång historia av säkra, effektiva och innovativa leveranser […]

Läs mer

Prostatype Genomics AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

Prostatype Genomics AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 17:00 CET Likviditetsgarantin påbörjas den 17 juni 2021 Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Prostatype Genomics AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet […]

Läs mer

ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

ADDvise Group AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med ISIN SE0010298166

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 17:00 CET Vi hänvisar till upp till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån emitterade av ADDvise Group AB (publ) (”Bolaget”) med ISIN SE0010298166 (”Obligationerna”) och obligationsvillkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). Hänvisning görs vidare till underrättelse daterad 21 maj 2021 i vilken Bolaget meddelade obligationsinnehavarna att man avser nyttja sin rätt till […]

Läs mer

Luxbright får order värd cirka 500.000 kronor

Luxbright får order värd cirka 500.000 kronor

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:16 CET GÖTEBORG, SVERIGE – 16 juni 2021 – Luxbright AB (publ) (NASDAQ: LXB), en ledande tillverkare av banbrytande röntgenemissionslösningar, har fått en order från ett snabbväxande startup-bolag i Boston, USA som tillverkar röntgenmaskiner för kvalitetsinspektioner.  Ordern gäller Luxbrights M-serie mikrofokus röntgenrör och värdet motsvarar cirka en halv miljon kronor. Ordern förväntas levereras […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:15 CET Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 (”Bolaget”) hölls den 16 juni 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade följande beslut. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2019/2020 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny […]

Läs mer

Gladsheim anställer Per Grundström som finansdirektör

Gladsheim anställer Per Grundström som finansdirektör

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:12 CET Gladsheim Fastigheter har anställt Per Grundström som ny finansdirektör. Per kommer att tillträda sin tjänst i augusti med fokus på finansiering, transaktioner, affärsutveckling och finansiell uppföljning. Per har en gedigen erfarenhet inom fastigheter, finansiering och corporate finance och kommer närmast från fastighetsbolaget Hembla, där han har arbetat med finansiering, […]

Läs mer

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen lyssnat på båtorganisationerna

Tydliga tillkännagivanden när riksdagen lyssnat på båtorganisationerna

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:10 CET Idag, den 16 juni, beslutade riksdagen om tre tillkännagivanden i samband med beslut om lag om förarbevis för vattenskoter. Ett av tillkännagivandena handlar om att införa ett teknikneutralt förarbevis, precis som båtorganisationerna har påpekat hela tiden. – Vi arbetar sedan snart 40 år med säkerhetsfrågor på sjön, genom Nämnden […]

Läs mer

Bekräftelse av tidigare kommuniké avseende aktiespliten

Bekräftelse av tidigare kommuniké avseende aktiespliten

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:00 CET På årsstämman den 6 maj 2021 beslutade stämman om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 3:1 genom att varje aktie delas upp i tre aktier av samma aktieslag som tidigare. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktierna. Den 16 juni beslutade Inissions styrelse följande körschema […]

Läs mer

Willhem säljer 60 lägenheter i Åstorp

Willhem säljer 60 lägenheter i Åstorp

| 16 juni, 2021 | 0 kommentarer

ons, jun 16, 2021 16:00 CET Willhem har ingått avtal om försäljning av två fastigheter i Åstorp utanför Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 85 Mkr och köpare är SBF Bostad AB.   Affären avser fastigheterna Asken 7 och Dalian 10 innehållande totalt 60 lägenheter belägna i Åstorp, Helsingborg. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 4 400 kvm. […]

Läs mer