RSSMarknadsnyheter

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

Information om övertilldelningsoptionen och avslutande av stabiliseringsperiod

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 19:00 CET DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER TILL  JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT […]

Läs mer

Handelsuppdatering från Nobia

Handelsuppdatering från Nobia

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 18:30 CET Nettoomsättningen och rörelseresultatet för Nobia under fjärde kvartalet 2020 kommer att överträffa förväntningarna tack vare en stark utveckling i Norden och Centraleuropa. Koncernens nettoomsättning uppskattas till 3 449 Mkr (3 445 Mkr under Kv4 2019) med en organisk tillväxt på cirka 5 procent. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, förväntas uppgå […]

Läs mer

Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020

Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 18:15 CET Fiskars Oyj Abp   Insiderinformation15.1.2021 kl. 19.15 EET Fiskars publicerar förhandsinformation för 2020 År 2020 var mycket ostabilt på grund av Covid-19 pandemin. Fiskars Oyj Abp publicerar därför preliminära tal för 2020, där utfallet var i linje med bolagets förväntningar. Omsättningen förväntas vara ca 1 116 miljoner euro (2019: 1 […]

Läs mer

Speqtas grundare avyttrar delar av innehaven för att återbetala lån

Speqtas grundare avyttrar delar av innehaven för att återbetala lån

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 18:00 CET Speqtas (”SPEQT”) grundare har avyttrat delar av sina innehav i Speqta för att återbetala privata lån som upptagits för att finansiera Speqtas expansion. Speqtas två grundare Andereas Friis och Jonas Söderqvist har under fredagen 15 januari 2021 avyttrat delar av sina innehav i Speqta. Avyttringen har skett för att […]

Läs mer

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Abera Bioscience AB i samband med nyemission, vars teckningstid inleds den 19 januari, inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Abera Bioscience AB i samband med nyemission, vars teckningstid inleds den 19 januari, inför planerad notering på Spotlight Stock Market

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 17:23 CET Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) är ett svenskt bioteknikbolag som tillhandahåller en egenutvecklad och patentskyddad plattform, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi, outer membrane vesicles. Utifrån plattformsteknologin har Bolaget även utvecklat egna vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår – pneumokocker och […]

Läs mer

Ny hyresgäst hos Mälaråsen

Ny hyresgäst hos Mälaråsen

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 17:06 CET Volvo Personvagnar AB blir idag ny hyresgäst i Mälaråsens samtliga tre fastigheter. Volvo tar över de befintliga hyresavtalen från Upplands Motor AB vilket innebär att Mälaråsens hyresintäkter blir oförändrade. Hyresavtalet på totalt 33 864 kvm gäller fram till år 2031-09-30. Fastigheterna är fullt uthyrda. ”Det är glädjande att få […]

Läs mer

Slottsviken ansöker om avnotering av A-aktier

Slottsviken ansöker om avnotering av A-aktier

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 16:50 CET Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har idag ansökt om avnotering av bolagets A-aktie från Spotlight Stock Market. Avnoteringen avser endast A‑aktierna och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt. Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken”) meddelade marknaden genom pressmeddelande den 14 oktober 2020 att styrelsen beslutat ansöka om avnotering […]

Läs mer

Abera Bioscience AB beslutar om nyemission, godkänns för notering och offentliggör memorandum

Abera Bioscience AB beslutar om nyemission, godkänns för notering och offentliggör memorandum

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 16:47 CET Abera Bioscience AB (”Abera” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Abera uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande nyemission (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Bolaget offentliggör härmed även memorandum för Noteringsemissionen […]

Läs mer

Market Notice 10/21 – Insplorion AB will be delisted after close of the market on January 28, 2021

Market Notice 10/21 – Insplorion AB will be delisted after close of the market on January 28, 2021

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 16:42 CET Insplorion AB will change list to Nasdaq First North. Last day of trading at Spotlight is January 28, 2021. First day of trading at Nasdag First North will be January 29, 2021. For more information, see the press release from the company January 15, 2021. Information about the share: […]

Läs mer

Abera Bioscience AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Abera Bioscience AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

| 15 januari, 2021 | 0 kommentarer

fre, jan 15, 2021 16:00 CET Abera Bioscience AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2012 och är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar vacciner baserat på en egenutvecklad och patenterad plattform, BERA. Abera Bioscience AB är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane […]

Läs mer