RSSMarknadsnyheter

Sprint Bioscience erhåller förlängd forskningsfinansiering inom samarbetsavtalet med LG Chem

Sprint Bioscience erhåller förlängd forskningsfinansiering inom samarbetsavtalet med LG Chem

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:40 CET Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) och LG Chem Life Sciences Company (LG Chem) har beslutat att förlänga forskningssamarbetet, finansierat av LG Chem, inom ramen för det befintliga samarbets- och licensavtalet för NASH-projektet. Den utökade forskningsfinansieringen innebär ett finansiellt tillskott på cirka 1 miljon USD. I mars 2019 ingick […]

Läs mer

Maskiner och lampor påverkar klimatet

Maskiner och lampor påverkar klimatet

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:30 CET Att människan har förändrat klimatet med temperaturökning som följd  genom ökade utsläpp av växthusgaser är väl känt. Men också användning av lampor och maskiner bidrar till att det blir varmare eftersom energi släpps ut direkt i atmosfären. Nu har en studie kartlagt detta energiutsläpp. Mänsklig aktivitet påverkar hur mycket […]

Läs mer

EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q4 2019

EQT AB (publ) Kvartalsredogörelse Q4 2019

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:30 CET God exit-aktivitet i det fjärde kvartalet. Strategiska alternativ för Credit utvärderas.  HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 2019 EQT-fondernas totala investeringar uppgick till EUR 1,9 miljarder  Private Capital: Investeringar inkluderade, bland annat, SHL Medical i Schweiz och Recover Nordic i Norge (båda i EQT VIII) Real Assets: Investering i Metlifecare […]

Läs mer

Serneke bygger bostäder på Drottninghög i Helsingborg

Serneke bygger bostäder på Drottninghög i Helsingborg

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:30 CET Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Helsingborgshem om att bygga 198 bostäder på Drottninghög i Helsingborg. Ordersumman uppgår till cirka 290 miljoner kronor. Serneke är totalentreprenör för projektet som omfattar nybyggnation av 198 bostäder i två kvarter, både radhus och flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Projektet är bland de största […]

Läs mer

Konsolidering och marknadsanpassningar lägger grunden för positiv utveckling

Konsolidering och marknadsanpassningar lägger grunden för positiv utveckling

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:30 CET 1 oktober – 31 december 2019 Nettoomsättningen uppgick till 6 499 (6 206) MSEK Rörelseresultatet1) uppgick till 693 (899) MSEK, varav resultat från markförsäljning uppgick till 181 (61) MSEK. Kostnaden för omstruktureringen i Finland på -159 MSEK redovisas som en jämförelsestörande post. Rörelsemarginalen1) uppgick till 10,7 (14,5) procent Resultat efter […]

Läs mer

Soltechs ASAB får ny order som ger 47,4 MSEK under avtalstiden

Soltechs ASAB får ny order som ger 47,4 MSEK under avtalstiden

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:30 CET ASAB:s helägda dotterbolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Jiangsu Dinger Textile Technology Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på drygt 2,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,37 MSEK, eller cirka 47,4 MSEK under avtalets 20-åriga […]

Läs mer

Sciety investerar i framtidens cancerdiagnostik med Industrifonden

Sciety investerar i framtidens cancerdiagnostik med Industrifonden

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:05 CET Sciety investerar 35 Mkr i Elypta som utvecklar en ny metod för diagnosticering av cancer i tidigt skede. I kapitaliseringen deltog Sciety-nätverket tillsammans med Industrifonden, Chalmers Ventures och flera av bolagets befintliga ägare. Det nya kapitalet om totalt 64,8 Mkr ska gå till en studie som förväntas resultera i […]

Läs mer

Udda språkdrag i svenskan härstammar från språkkontakt med dåtidens tyska

Udda språkdrag i svenskan härstammar från språkkontakt med dåtidens tyska

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:00 CET Har eller inte har, det är frågan. I en ny språkvetenskaplig avhandling vid Göteborgs universitet undersöks när verbet har och hade i bisatser började vara möjligt att utelämna. Och det ges en förklaring till spridningen av utelämnandet: Den omfattande språkkontakten med dåtidens högtyska. Ett av de mer udda språkdragen […]

Läs mer

Elypta tar in 64 miljoner kronor i en finansieringsrunda ledd av Industrifonden

Elypta tar in 64 miljoner kronor i en finansieringsrunda ledd av Industrifonden

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:00 CET Stockholm, 23 januari – Diagnostikföretaget Elypta som utvecklar ett banbrytande urinprov för tidig upptäckt och uppföljning av cancer, meddelade idag att företaget stängde en sen såddfinansieringsrunda om 64,8 miljoner kronor i december 2019. Industrifonden och Sciety ledde rundan där även bl.a. Norrsken-stiftelsens nyligen etablerade impact-fond, sådd-fonden Nina Capital från […]

Läs mer

Bättre stöd vid synhotande ögonsjukdom motverkar ohälsa

Bättre stöd vid synhotande ögonsjukdom motverkar ohälsa

| 23 januari, 2020 | 0 kommentarer

to, jan 23, 2020 07:00 CET Personer med den synhotande ögonsjukdomen retinitis pigmentosa bör erbjudas ett livslångt tvärvetenskapligt stöd från sjukvården.– Stödet ska vara detsamma var du än bor, säger Therese Eriksson som skrivit mastersuppsatsen ”Du vet ju att du ska bli blind… när då?” i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vid ögonsjukdomen retinitis pigmentosa […]

Läs mer