RSSMarknadsnyheter

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 148,5 miljoner kronor

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om 148,5 miljoner kronor

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 21:55 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” […]

Läs mer

Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 21:52 CET Nordic Iron Ore genomför i samarbete med SkyTEM Surveys en helikopterburen djuppenetrerande transient elektromagnetisk (TEM) geofysisk undersökning i Ludvikatrakten. Undersökningen genomförs som en del av det EU-finansierade projektet Smart Exploration. Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsföretag med målsättningen att återuppta järnmalmsproduktionen i Ludvika gruvor i Blötberget och Håksberg […]

Läs mer

Attendo: resultatprognos för andra kvartalet 2019 och ett omfattande åtgärdsprogram med förstärkt ledning i Finland

Attendo: resultatprognos för andra kvartalet 2019 och ett omfattande åtgärdsprogram med förstärkt ledning i Finland

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 21:20 CET Attendo initierar ett åtgärdsprogram för att uppnå en bättre balans mellan öppningstakt av nya boenden och beläggning i befintliga boenden. Bolaget förväntar sig ett lägre resultat än marknadens förväntningar, främst som en konsekvens av lägre försäljningstillväxt från nya omsorgsplatser i Finland. Attendo förväntar sig ett rörelseresultat (EBITA*) på cirka […]

Läs mer

Verisec säkerställer finansiering

Verisec säkerställer finansiering

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 18:00 CET Verisec AB (publ) har träffat ett avtal med Erik Penser Bank AB om en finansieringsram motsvarande 30 miljoner kronor. Tillsammans med befintlig kassa betyder detta att finansieringen säkrats för överskådlig tid. Verisec har tidigare kommunicerat att det funnits behov av kapitalanskaffning under 2019. Per den 31 mars 2019 hade […]

Läs mer

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik emitterar säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik emitterar säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 18:00 CET Pressmeddelande den 18 juni 2019 Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har emitterat säkerställda företagsobligationer om 300 Mkr med en löptid om fyra år. Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2023. Obligationslånet har ett rambelopp om […]

Läs mer

Volvokoncernens Kapitalmarknadsdag – Perform and Transform

Volvokoncernens Kapitalmarknadsdag – Perform and Transform

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 18:00 CET På Kapitalmarknadsdagen idag presenterade Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen och Jensen Huang, NVIDIA:s grundare och koncernchef, ett partnerskap om att gemensamt utveckla det beslutsfattande systemet för självkörande kommersiella fordon och maskiner. Kapitalmarknadsdagen fokuserade på koncernens strategi och förbättrade lönsamhet på temat Perform and Transform – Leverera idag, […]

Läs mer

CELLINK avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 500 000 aktier av serie B för att finansiera ett möjligt förvärv

CELLINK avser att genomföra en riktad nyemission av cirka 500 000 aktier av serie B för att finansiera ett möjligt förvärv

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 17:31 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” […]

Läs mer

Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor

Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 60 miljarder kronor

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 17:00 CET Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen framkommer att det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 miljarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleksordning. […]

Läs mer

Compare-IT publicerar rapportuppföljning

Compare-IT publicerar rapportuppföljning

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 16:32 CET Den 18 juni 2019 bjöd Compare-IT in till rapportuppföljning med bolagets aktieinnehavare via konferens över internet. Bokslutskommunikén presenterades och det fanns möjlighet att ställa frågor om rapporten och bolagets utveckling.  Tyvärr drabbades vi av ett tekniskt missöde i slutet av frågestunden och inspelningen fick därför ett abrupt avslut. Vi […]

Läs mer

De är nya styrelseledamöter i Jula Holdingkoncernen

De är nya styrelseledamöter i Jula Holdingkoncernen

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

ti, jun 18, 2019 16:26 CET Jula Holdingkoncernen får nu två nya styrelseledamöter. Johanna Fagrell Köhler, VD på Creuna, och Kajsa Claesson, försäljningschef Securitas Direct. – Johanna och Kajsa är starka tillskott till våra styrelser. De har båda värdefulla yrkeserfarenheter som kommer att ge styrelsearbetet nya perspektiv och en ny dynamik, säger Peder Larsson, styrelseordförande […]

Läs mer